Dotacje dla studentów

W związku z bardzo dużym zainteresownaiem spotkaniami dla studentów, 17.01.2010 Centralny Punkt Informacyjny zorganizował ponownie spotkanie: „Dotacje dla studentów - czyli o Funduszach Europejskich słów kilka”.  Ich celem było zainteresowanie studentów Funduszami Europejskimi i przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o Funduszach, w szczególności o działaniach, które skierowane są do studentów bądź z różnych powodów ich interesują. 

 

Program spotkania:

1. „Jak działają Fundusze – ABC”

 •  Wstęp do Funduszy Europejskich
 • Opisy programów – wybrane Działania POIG i POKL
 • Stan realizacji programów

 

2. „Źródła informacji o FE”

 • Przedstawienie stron internetowych
 • Sieci informacji o dotacjach i UE
 • Informacja o stażach/praktykach

 

3. „Własny biznes? Czas – start!”

 • Przedstawienie korzyści i sposobów ubiegania się o dofinansowanie oraz przykładów realizowanych projektów
 • Oferta Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

 

4. „Perspektywa 2014-2020”

 • stan prac – Perspektywa 2014-2020
 • stanowisko Polski i innych państw
 • harmonogram prac

 

Prezentacje ze spotkania:

ABC Funduszy Europejskich

Żródła informacji o Funduszach Europejskich

Własny biznes. Czas start.

Perspektywa finansowa 2014-2020 

 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW