Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (WYBÓR EKSPERTÓW)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza pracowników naukowych i ekspertów do składania ofert na przygotowanie pisemnego opracowania o charakterze publicystycznym o projektach współpracy transgranicznej wg podziału na kategorie tematyczne.

 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i formularz ofertowy) należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 25 lipca 2014 do godziny 17:00 (CET). 

 

Zaproszenie do składania ofert, pełna wersja - pobierz plik (.pdf)

Tłumaczenie zaproszenia na język rosyjski - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz plik (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz plik (.doc)

 


Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie projektowania graficznego i opracowanie projektów graficznych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu).

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 9:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

 

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (opis publikacji), pobierz (.pdf)
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (materiały tekstowe i wytyczne do przygotowania próbnych prac), pobierz (.pdf)
 3. Zał. nr 3 do Zaproszenia (pliki zdjęciowe i logotypy do przygotowania próbnych prac),
 4. pobierz (.zip)
 5. Zał. nr 4 do Zaproszenia (wzór oferty), pobierz (.doc)
 6. Zał. nr 5 do Zaproszenia (wykaz zrealizowanych prac), pobierz (.doc) 
 7. Zał. nr 6 do Zaproszenia (wzór umowy) pobierz (.doc)

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług tłumacza języka migowego. 

Oferty prosimy przesyłać do 7 lipca 2014 r. do godz. 16:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz projekt umowy. 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Projekt umowy - pobierz (.pdf)

 


Zaproszenie do składania ofert

 

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i kompleksową obsługę komputerowych testów wiedzy przez Internet dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na podstawie pytań przygotowanych przez Zamawiającego.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 12 grudnia 2014 r.

 

Wymagane doświadczenie:

Wykonawca musi dysponować wykwalifikowaną kadrą (co najmniej 1 informatyk) wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia, która:


posiada wykształcenie wyższe informatyczne,
posiada doświadczenie w tworzeniu narzędzi do przeprowadzania testów  on-line.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w realizacji min. 5 projektów polegających na przeprowadzeniu egzaminów on-line dla 100 osób jednocześnie w różnych lokalizacjach.

 

Forma rozliczenia:

Płatność dokonywana będzie w zależności od liczby terminów przeprowadzonych testów
w ramach edycji. Faktury będą wystawiane zbiorczo raz na kwartał.

 

Prosimy o przesyłanie ofert w wersji elektronicznej w terminie do 9 lipca 2014 r.  (włącznie) na adres: joanna.abramowicz@cpe.gov.pl.

Niniejsza wiadomość nie stanowi nie stanowi zobowiązania do wyboru którejkolwiek oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)
Projekt umowy z załącznikami - pobierz (.doc)

 

 


Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu kompleksowego projektu modyfikacji strony internetowej www.pl-by-ua.eu wraz z nadzorowaniem prac wdrożeniowych i obsługą wybranych aplikacji (wybór Biegłego).  

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 18 czerwca 2014 r. do godz. 17:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Zał. nr 1 do Zaproszenia (Wzór umowy nr 1 wraz z Opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy Etapów 1-3 zamówienia) - pobierz (.pdf)

Zał. nr 2 do Zaproszenia (Wzór umowy nr 2 wraz z Opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy Etapu 4 zamówienia) - pobierz (.pdf)

Zał. nr 3 do Zaproszenia (Wzór oferty z podsumowaniem kluczowych informacji z biogramu) - pobierz (.doc)

Uwaga - usługa polegająca na nadzorowaniu prac wdrożeniowych oraz obsłudze wybranych aplikacji (realizacja Etapu 4. Zamówienia) stanowi zamówienie opcjonalne (usługa opisana we wzorze umowy nr 2). 

 


Zaproszenie do składania ofert

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na:

 

 • opracowaniu podręcznika porad, wskazówek i rekomendacji w zakresie informacji ogólnych z dziedziny rachunkowości, zasad ewidencjonowania i rozliczania projektów pod kątem księgowym, sporządzania dokumentacji księgowej, prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu, zasad sprawozdawczości oraz szeroko rozumianej kontroli projektu oraz
 • prezentacji zawartości podręcznika dla pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (WST PL-BY-UA) w siedzibie Centrum Projektów Europejskich.

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 10:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ewa.adamczuk@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy: 

Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - pobierz (.doc)

UWAGA: zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku ze wcześniejszą publikacją nieostatecznej wersji dokumentu, składanie ofert przedłużono do 10 czerwca 2014r do godziny 10:00.

Projekt umowy zaktualizowany - pobierz (.doc)


 

Zaproszenie do składania ofert

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia ofert na opracowanie i wdrożenie działań szkoleniowo-doradczych poprawiających jakość działania Centralnego Punktu Informacyjnego w zakresie obsługi klienta oraz komunikacji.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 26 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Przemyslaw.lewandowski@cpe.gov.pl.

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz projekt umowy.

Zaproszenie do składania ofert:  - pobierz plik (.pdf)

Projekt umowy: pobierz plik (.pdf)

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do udziału w I etapie wyboru moderatora/moderatorów, tj. w negocjacjach w celu wyboru moderatora/moderatorów, którzy zrealizują zamówienie polegające na wzięciu udziału w przygotowaniu oraz na moderacji jednego z dwóch lub obydwóch paneli dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 10:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - pobierz (.pdf)

Lista moderacji/dyskusji do wypełnienia - 
pobierz (.doc)

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza Państwa do udziału w I etapie wyboru ekspertów, tj. negocjacjach w celu wyboru ekspertów, którzy zrealizują zamówienie polegające na udziale w jednym z dwóch lub w obydwóch panelach dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

 

Poniżej znajduje się Zaproszenie do udziału w I etapie wyboru ekspertów oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz (.pdf)

Załącznik nr 1 - pobierz (.pdf)

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń z tematyki dotyczącej prawidłowego konstruowania i prezentowania komunikatów dla beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 12:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie do składania ofertpobierz (.pdf)

 

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia pobierz (.pdf),
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia pobierz (.pdf),
 3. Zał. nr 3 do Zaproszenia pobierz (.doc)

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na udział w przygotowaniu oraz moderacja jednego z dwóch lub obydwóch paneli dyskusyjnych podczas organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich seminarium dotyczącego projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.pdf)

 1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia pobierz plik (.pdf) ), 
 2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy pobierz plik (.doc)). 

 

 


Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń z tematyki dotyczącej prawidłowego konstruowania i prezentowania komunikatów dla beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

 

 • Zał. nr 1 do Zaproszenia pobierz plik (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) ,
 • Zał. nr 2 do Zaproszenia pobierz plik (.pdf) (Strategia wdrażania, na podstawie której trenerzy mają przygotować opis rozwiązania innowacyjnego),
 • Zał. nr 3 do Zaproszenia pobierz plik (.doc) (Formularz ofertowy). 

 

 

Zaproszenie do składania ofert wersja PDFpobierz plik (.pdf)

 


 

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami.

 

Przedmiot zamówienia:

 1.  Druk oraz dostawa pod adresy wskazane przez Zamawiającego plakatów na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS.

Zamówienie obejmuje druk oraz dostawę do ok. 50 punktów w całej Polsce (adresy punktów dostępne na mapie na stronie www.roefs.pl)  plakatów  o łącznym nakładzie nie większym niż 1 000 szt., a w szczególności:

a) druk plakatów,

b) dostawa plakatów.

Ad. a) Druk plakatów (2 rodzaje):

Przed przystąpieniem do druku Wykonawca, w terminie 2 dni od przekazania przez Zamawiającego materiałów do druku, przekaże Zamawiającemu do akceptacji wydruk próbny obydwu plakatów (po 1 egzemplarzu).  

 

Czas wykonania zlecenia wydruku wraz z dostarczeniem do wskazanych punktów nie może przekroczyć 21 dni licząc od terminu przesłania do Wykonawcy ostatecznej wersji plakatów.

Szczegółowe parametry techniczne plakatów, format, nakład, itp. określone są
w poniższej tabeli.

 

Nakład w egzemplarzach

po 500 egz. każdy rodzaj

Format

FORMAT B2

Papier

Papier min. 135 g/m2, matowy, 

Nadruk

4+0 CMYK

 

 

Ad. b) Dostawa plakatów:

Po dokonaniu druku plakatów Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • spakowania plakatów w  tuby kartonowe po 10 sztuk na tubę,
 • tuby muszą być zamknięte wieczkiem z 2 stron, dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia tub przed przypadkowym otwarciem poprzez oklejenie ich taśmą pakową
 • dostarczenia plakatów pod adresy wskazane przez Zamawiającego
 • dostawa  odbywa się na koszt Wykonawcy.

 

 

Propozycje ofertowe należy przesyłać mailem do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 16.15 na adres: dominika.kloskowska@cpe.gov.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z Dominiką Kloskowską (e-mail: dominika.kloskowska@cpe.gov.pl, tel. 22 378 31 48).

O wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowych foteli biurowych wraz z wniesieniem i montażem dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w Warszawie”.

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych foteli biurowych wraz z wniesieniem i montażem dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w Warszawie zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert - pobierz plik (.doc)

Projekt umowy - pobierz plik (.doc)

Formularz ofertowy - pobierz plik (.doc)

Poprawiony formularz ofertowypobierz plik (.doc)

 

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym do dnia 17 lutego 2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl)

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

 

 

 


 

 

Zaproszenie do składania ofert


Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, 

w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:


CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z wniesieniem i montażem dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie”.


Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z wniesieniem i montażem dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Formularz ofertowy - pobierz (.doc)

Umowa - pobierz (.doc)


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

POMIESZCZENIA BIUROWE

 

 

Lp. OPIS ELEMENTU Ilość (w szt.)
1. Szafa nadstawna z drzwiami uchylnymi na 2  rzędy segregatorów (wymiar dopasowany do istniejących szaf) wymiar należy pobrać z natury przed złożeniem oferty. Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości (sklejone i ściśnięte na prasie w fabryce). Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając również w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Gęstość płyty meblowej ma wynosić nie mniej niż 610 kg/m3. Boki oraz fronty szafy (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne  krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym  typu Secura (w całości wykonany z metalu), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek co 32 mm na całej wysokości boku szafy. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 22-25 mm, wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm, cofnięty względem drzwi szafki nadstawki (drzwi nachodzą na wieniec),wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości. 8 – 10  mm,  wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki baskwilowe dwupunktowe z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden tzw. łamany). Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’).  Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli oraz kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie  min. 128 mm.  Zamawiający wymaga aby szafy posiadały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1. Zamawiający wymaga trwałego montażu szafy nadstawnej z szafą, na której ma zostać zamontowana. 18
2. Szafa aktowa półotwarta z uchylnymi drzwiami o wymiarach 800x440x1840 mm +-3 mm, szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi w środku z 4 półkami dzielącymi przestrzeń na 5 części mieszczących 5 rzędów stojących segregatorów w tym 2 części otwarte zaś 3 części dolne szafy zamykane drzwiczkami. W środkowej części szafy jedna półka mocowana na stałe spajająca dodatkowo konstrukcję szafy i tworząca oparcie dla górnej krawędzi drzwi szafy. Szafy muszą zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości sklejone i ściśnięte na prasie w fabryce. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając również w ten sposób estetykę mebla. Konstrukcja szafy musi być wieńcowa. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty szafy (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne  krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym typu Secura (w całości wykonany z metalu) lub równoważnym (w zakresie funkcjonalności), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek co 32 mm na całej wysokości boku szafy. Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 22-25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości. 8 – 10  mm,  wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki baskwilowe dwupunktowe z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden tzw. łamany). Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’).  Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli oraz kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie  min. 128 mm. Zamawiający wymaga aby szafy posiadały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1.Gęstość płyty meblowej ma wynosić nie mniej niż 610 kg/m3. 3

Wymagania dotyczące zamówienia:

 

1. Wykonawca dostarczy i wniesie meble do siedziby jednostki zamiejscowej Zamawiającego- Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT PL-SK w Krakowie (31-036 Kraków, ul. Halicka 9, II piętro).


2. Wykonawca dokona montażu dostarczonych mebli w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT PL-SK w Krakowie (31-036 Kraków, ul. Halicka 9).


3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 


4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w powyższych tabelach. Za równoważne Zamawiający uzna meble, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego.


5. Wskazane jest, aby do oferty były dołączone zdjęcia i/lub rysunki techniczne oferowanych mebli biurowych.


6. Ze względu na to, iż szafy nadstawne będą stawiane na istniejące szafy, Zamawiający wymaga, aby oferent przed złożeniem zamówienia dokonał wizji lokalnej istniejących szaf, na których te szafy nadstawne staną w celu dokonania pomiarów, sprawdzenia wyglądu i dopasowania kolorystyki płyty meblowej. Pomiary z natury będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Halickiej 9 w godzinach 12.00-16.15 po uprzednim umówieniu spotkania z pracownikiem Zamawiającego - Panią Sabiną Sierpińską, (e-mail: ssierpinska@plsk.eu), tel. 12 444 15 00.


7. Kolor okleiny sztucznej w Krakowie, zgodny ze wzornikiem Egger (H3734 k) lub równoważnym w zakresie funkcjonalności zgodnie z ust. 4.


8. Przy składaniu ofert należy podać kontakt (adres, telefon) do zakładów produkcyjnych, gdzie będą ewentualnie produkowane meble objęte przedmiotem zamówienia.


9. Meble muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, pochodzić od jednego producenta oraz spełniać warunki techniczne określone w umowie.


10. Meble muszą posiadać deklarację producenta o zgodności z polskimi Normami lub innymi przepisami dotyczącymi wymogów, które obowiązują w zakresie dopuszczenia wyrobu do obrotu rynkowego.


Składowe oferty oraz kryteria oceny ofert:

 

1. W formularzu ofertowym Wykonawca wyceni poszczególne pozycje (wartość brutto) w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena obowiązuje w całym okresie ważności umowy.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena - 100 %


Cena całkowita brutto zamówienia – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów (maksymalnie 100).


Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone. Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 17 lutego 2014 do godz. 12:00 na adres: ssierpinska@plsk.eu W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013- Panią Sabiną Sierpińską (e-mail: ssierpinska@plsk.eu)


O wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW