Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

 

Oferty prosimy przesyłać do końca dnia 5 grudnia 2014 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

Zaproszenie do składania ofert (wersja pełna) - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia - pobierz (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia), 

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia - pobierz (.doc) (Formularz ofertowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW