Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie usługi doradztwa grupowego z zakresu tematyki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym kwestii możliwości aplikowania, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 27 stycznia 2015 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia),- pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy) - pobierz (.doc).

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 21 stycznia 2015 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

1. Pełna wersja zaproszenia do składania ofert - pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - pobierz (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia), 

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia -  pobierz (.doc)(Formularz ofertowy). 

 

 

 

 


 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW