Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami.

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

Pełna wersja zaproszenia do składania ofertpobierz (.pdf)

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji – Panią Joanną Jansson (e-mail: joanna.jansson@cpe.gov.pl).

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

 

Oferty prosimy przesyłać do końca dnia 5 grudnia 2014 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

Zaproszenie do składania ofert (wersja pełna) - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia - pobierz (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia), 

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia - pobierz (.doc) (Formularz ofertowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW