Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na opracowanie i wygłoszenie prelekcji na temat dziennikarstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Termin i miejsce przeprowadzenia prelekcji podzielonej na 2 części: w dniach 15 września (20:00 – 21:00) oraz 16 września 2014 (14:00-15:00), Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć”.  

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 9 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

  1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)
  2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR PRELEGENTA I ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ OPRAWĄ MEDIALNĄ

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na wykonanie oprawy medialnej (usługi w zakresie promocji) w tym przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w języku polskim na temat wykorzystywania zdjęć, filmów, reportażu w celach informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów Programu. Termin i miejsce przeprowadzenia spotkania: 15-17 września 2014, Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć” oraz plener w okolicach Pińska.

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 8 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 

 

 

 

 

 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW