Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. z późn. zm. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wewnętrznego audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Centrum Projektów Europejskich z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

pełna wersja zaproszenia do składania ofert pobierz plik (.pdf)

Propozycje ofertowe z całkowitym kosztem wykonania usługi należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 26 września 2014 r. do godz. 12:00 na adres: pawel.tur@cpe.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z Pawłem Turem tel: (22) 378 31 14 lub Rafałem Piotrowskim tel:(22) 378 31 13.

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I ETAPIE WYBORU EKSPERTA

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w I etapie wyboru eksperta, tj. negocjacjach w celu wyboru eksperta, który zrealizuje zamówienie, tj. weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. 

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 23 września 2014 r. włącznie na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do udziału w I etapie wyboru eksperta oraz załącznik do zaproszenia: 

Pełna wersja zaproszenia - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy) pobierz plik (.pdf)

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I ETAPIE WYBORU MODERATORA SEMINARIUM

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w I etapie wyboru moderatora seminarium, tj. negocjacjach w celu wyboru moderatora, który zrealizuje zamówienie polegające na przeprowadzeniu moderacji seminarium organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. 

 

Deklaracje chęci realizacji zamówienia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 23 września 2014 r. włącznie na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do udziału w I etapie wyboru moderatora seminarium oraz załączniki do zaproszenia: 

Pełna wersja zaproszenia - pobierz plik (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) pobierz plik (.pdf)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Lista moderacji przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat) pobierz (.doc).

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na opracowanie i wygłoszenie prelekcji na temat mediów społecznościowych oraz napisanie artykułu o wykorzystaniu mediów społecznościowych w projektach współpracy transgranicznej z Programu.

Termin i miejsce przeprowadzenia prelekcji podzielonej na 2 części: w dniach 16 września (11:00 – 17:00 – prelekcja właściwa, 6 godzin, w tym 2 przerwy kawowe po 15 minut oraz obiad 30 minut) oraz 17 września 2014 (10:00-11:00 – praktyczna demonstracja zastosowania – relacjonowanie wydarzenia na żywo), Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć”.  

 

Składanie ofert

  • Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 13 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Pełna treść Zaproszenia – pobierz plik (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) – pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) - pobierz (.doc)

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na opracowanie i wygłoszenie prelekcji na temat dziennikarstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Termin i miejsce przeprowadzenia prelekcji podzielonej na 2 części: w dniach 15 września (20:00 – 21:00) oraz 16 września 2014 (14:00-15:00), Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć”.  

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 9 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

  1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)
  2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR PRELEGENTA I ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ OPRAWĄ MEDIALNĄ

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013 (dalej Programu) zaprasza do składania ofert na wykonanie oprawy medialnej (usługi w zakresie promocji) w tym przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w języku polskim na temat wykorzystywania zdjęć, filmów, reportażu w celach informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów Programu. Termin i miejsce przeprowadzenia spotkania: 15-17 września 2014, Pińsk na Białorusi, hotel „Prypeć” oraz plener w okolicach Pińska.

 

Formularz ofertowy należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: andrzej.slodki@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 8 września 2014 do godziny 16:00 (CET). 

W załączeniu – Zaproszenie pełna wersja pobierz plik (.pdf)

 

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (wzór formularza ofertowego) pobierz (.doc)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (wzór umowy wraz z załącznikami do umowy) pobierz (.doc)

 

 

 

 

 

 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW