Szukaj
 
     
   

2017

Drugie spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osob zainteresowanych konkursami w 2018 roku"

2017-12-05

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował kolejne spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych konkursami w 2018 roku"

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00- 13.15 w sali konferencyjnej CPI.

więcej...

Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych konkursami w 2018 roku"

2017-11-27

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjnym "Fundusze Europejskie dla zainteresowanych konkursami w 2018 roku"

Spotkanie odbyło się 7 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00-13.00.

 

więcej...

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla osób z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego" 28 listopada

2017-11-20

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował spotkanie informacyjne pt. "Fundusze europejskie dla osób z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego". Spotkanie odbyło się 28 listopada 2017 r. w godzinach 10:00-13:15 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

 

 

więcej...

Spotkanie informacyjne pt. „Efektywność energetyczna – dofinansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych i i JST z województwa mazowieckiego"

2017-10-30

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Efektywność energetyczna – dofinansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych i i JST z województwa mazowieckiego".

Spotkanie odbyło się 9 listopada 2017 r.

więcej...

Spotkanie Informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla NGO”

2017-10-02

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu pt. „Fundusze Europejskie dla NGO”. Spotkanie odbyło się 10 października 2017 r. w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie.

więcej...

Spotkanie informacyjne "Projekty realizowane przez m.st. Warszawę"

2017-09-15

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Projekty realizowane przez Miasto st. Warszawę"

 Spotkanie odbyło się 28 września 2017 r. w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

2017-07-22

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował spotkanie informacyjne pt. "Fundusze dla osób planujacych założenie działalności gospodarczej."

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla młodych”

2017-07-18

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Fundusze Europejskie dla młodych".

Spotkanie odbyło się 2 sierpnia 2017 r. w godzinach 10:30-13:00 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

2017-07-11

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbyło się 19 lipca 2017 r. w godzinach 10:00-14:00 w sali A w budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla mazowieckich przedsiębiorców”

2017-06-20

Spotkanie odbyło się 5 lipca 2017 r. w godzinach 10:00-12:30.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Wspieranie MŚP – ubieganie się o międzynarodowe zamówienia publiczne”

2017-05-30

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie zorganizowali spotkanie informacyjne pt. „Wspieranie MŚP – ubieganie się o międzynarodowe zamówienia publiczne”.

Celem spotkania było przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Spotkanie związane było z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, w za kresie ubiegania się o międzynarodowe zamówienia publiczne.

więcej...

Spotkanie informacyjne „ScaleUp – programy akceleracyjne dla startupów”

2017-03-07

ScaleUP to jeden z elementów rządowego programu Start In Poland Spotkanie odbyło się w dniu 21 marca 2017r. w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego.

Celem programu jest inicjowanie współpracy początkujących, kreatywnych MŚP i dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. W ramach programów akceleracyjnych, startupy mogą liczyć na pomoc finansową, możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów, zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. 

 

więcej...

Spotkanie informacyjne "Cztery kierunki współpracy terytorialnej"

2017-02-20

Centralny Punkt Informacyjny oraz  dziennik „Rzeczpospolita”, zorganizowały spotkanie pt. Cztery kierunki współpracy terytorialnej”, które odbyło się 28 lutego 2017 r. w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita” przy ul. Prostej 51 w Warszawie, w godzinach 11 – 14.

 

więcej...

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego