Szukaj
 
     
   

Aktualności


Spotkanie informacyjne „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

2020-01-21

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 w sali N035 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz edukację przedszkolną w województwie mazowieckim”

2020-01-21

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz edukację przedszkolną w województwie mazowieckim”

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 r. w godzinach 10:00-13:15 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

więcej...

Drugie spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2020 roku”

2020-01-13

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Centralny Punkt Informacyjny zaprasza do udziału w spotkaniu  „Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2020 roku”

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2020r. w godzinach 10:00 – 13:30 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

więcej...

W dniu 24 oraz 27 grudnia 2019 roku Centrum Projektów Europejskich będzie nieczynne

2019-12-23

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 oraz 27 grudnia 2019 roku Centrum Projektów Europejskich będzie nieczynne.

więcej...

Zmiana godzin pracy CPI

2019-12-19

Informujemy, że 24 grudnia br. oraz 27-28 grudnia br. Centralny Punkt Informacyjny FE będzie zamknięty, a 31 grudnia br. będzie czynny do godz. 14:00.

więcej...

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej beneficjentem Działania 4.3 POWER

2019-12-11

W dniu 11 grudnia 2019 r., w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej...

Kolejna umowa w ramach Działania 4.3 POWER podpisana!

2019-12-06

5 grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum Projektów Europejskich, została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Czwarty wymiar zmiany”, której Beneficjentem jest Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

więcej...

UKSW Beneficjentem Działania 4.3 POWER

2019-12-06

W dniu 5 grudnia 2019 r., w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 POWER.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2020 roku”

2019-12-03

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2020 roku”.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

więcej...

Kolejna umowa z Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisana!

2019-12-03

28 listopada 2019 r. w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej”.

Wartość projektu: 1 351 617,60 zł.

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2022.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

2019-11-19

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19.

więcej...

Ostatnia cząstkowa lista projektów do dofinansowania w II rundzie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty poza CF

2019-11-19

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ostatnią cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-11-14

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowo” o kwotę 296 983,67 PLN, do łącznej wysokości 15 296 983,67  PLN. 

Zmiany weszły w życie z dniem 28.10.2019 r.

Wykaz zmian:

  1. W punkcie 1.3 Kwota przeznaczona na konkurs zaktualizowano wartość alokacji przeznaczonej na konkurs.

więcej...

Najnowszy numer kwartalnika „w Centrum” poświęcony rodzinie już dostępny!

2019-11-05

 

W najnowszym numerze m.in:

  • XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy
  • obchody Dnia Współpracy Europejskiej
  • projekty finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • zmiany w Komisji Europejskiej
  • program Kreatywna Europa
  • program Horyzont 2020.

 

 Zapraszamy do lektury!

Plik PDF: Nr 4/2019

więcej...

Ponowne zaproszenie do składania ofert

2019-11-05

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.

więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

2019-11-04

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19.

więcej...

Trzecia cząstkowa lista projektów do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework

2019-11-04

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje trzecią cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania w II rundzie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework

2019-10-31

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje kolejne cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Druga cząstkowa lista projektów do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza CF

2019-10-31

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje drugą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego