Szukaj
 
     
   

Aktualności

Dni wolne od pracy w Centralnym Punkcie Informacyjnym

2019-04-10

Szanowni Państwo,

w sobotę 20 kwietnia i czwartek 2 maja Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich będzie nieczynny.

 

więcej...

VI akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich

2019-04-01

W dniach 10–12 maja 2019 r. odbędzie się po raz szósty akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach DOFE planowanych jest wiele wydarzeń i atrakcji związanych z prezentowaniem przez beneficjentów dokonań i osiągnięć w ramach realizowanych przez nich projektów. Wydarzenia będą się odbywać w każdym rejonie Polski, a realizatorzy projektów umożliwią zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych i zaproponują zniżkowe lub darmowe wejścia do swoich placówek. Weekend DOFE jest największym wydarzeniem prezentującym projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu, ponadto w roku 2019 akcja DOFE stanie się zwieńczeniem obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-03-28

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na projekty badawcze oraz innowacje”

2019-03-28

O spotkaniu

Na spotkaniu przedstawimy informacje na temat środków europejskich w obszarze projektów badawczo – rozwojowych oraz zakładających wdrożenie prac B+R.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 11:00 – 14:00 w sali N035 przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie – w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

2019-03-22

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

więcej...

Trzecia aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2019-02-28

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

więcej...

Dni pracujące w Centrum Projektów Europejskich

2019-02-26

W dniu 2 marca oraz 6 kwietnia 2019 roku Centrum Projektów Europejskich będzie otwarte od godziny 8:15 do 16:15.

więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach I i II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2019-02-26

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi wersjami harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach I i II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz edukację przedszkolną w województwie mazowieckim”

2019-02-18

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz edukację przedszkolną w województwie mazowieckim”

więcej...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-02-15

W związku z prośbami beneficjentów oraz koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Ósma i ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-02-13

W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ósmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2019-02-12

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 6 323 551,37 PLN, do łącznej wysokości 26 323 551,37 PLN. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozwój firm”

2019-02-05

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie na rozwój firm”. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2019 r. w godzinach 11:00-14:00 w sali N035 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie.

więcej...

Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 (06.02.2019 r.)

2019-01-22

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 6 lutego 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Nabór kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego

2019-01-11

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego na stanowisko: starszy specjalista lub główny specjalista Nr ref. CPE-WF-1/2019

więcej...

Siódma cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-01-08

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje siódmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I-go stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post

2019-01-07

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Szymon Nowak

tel. 22 378 31 84

e-mail: Szymon.Nowak@cpe.gov.pl

więcej...

Życzenia Noworoczne

2019-01-02

Centrum Projektów Europejskich składa wszystkim współpracującym instytucjom a także obecnym i przyszłym beneficjentom Funduszy Europejskich najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Do CPE docierają także życzenia z sąsiednich krajów. Dzielimy się z Państwem radością ze współpracy ponad granicami i patrzymy optymistycznie w najbliższą przyszłość. 

więcej...

Nr 4 kwartalnika "w Centrum" - lista 100 projektów

2019-01-02

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego - w najnowszym magazynie lista 100 projektów poświęconych ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego. Podajemy przykłady z programów regionalnych, krajowych oraz transgranicznych. Lista opiera się na propozycjach przesłanych przez konsultantów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Z myślą o przyszłości - artykuł poświęcony Polsce Cyfrowej.

Nr 4/2018 - otwórz plik PDF 

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego