Szukaj
 
     
   

Aktualności

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-02-15

W związku z prośbami beneficjentów oraz koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Ósma i ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-02-13

W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ósmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2019-02-12

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 6 323 551,37 PLN, do łącznej wysokości 26 323 551,37 PLN. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozwój firm”

2019-02-05

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie na rozwój firm”. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2019 r. w godzinach 11:00-14:00 w sali N035 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego FE, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie.

więcej...

Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 (06.02.2019 r.)

2019-01-22

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 6 lutego 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Nabór kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego

2019-01-11

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego na stanowisko: starszy specjalista lub główny specjalista Nr ref. CPE-WF-1/2019

więcej...

Siódma cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-01-08

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje siódmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I-go stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post

2019-01-07

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Szymon Nowak

tel. 22 378 31 84

e-mail: Szymon.Nowak@cpe.gov.pl

więcej...

Życzenia Noworoczne

2019-01-02

Centrum Projektów Europejskich składa wszystkim współpracującym instytucjom a także obecnym i przyszłym beneficjentom Funduszy Europejskich najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Do CPE docierają także życzenia z sąsiednich krajów. Dzielimy się z Państwem radością ze współpracy ponad granicami i patrzymy optymistycznie w najbliższą przyszłość. 

więcej...

Nr 4 kwartalnika "w Centrum" - lista 100 projektów

2019-01-02

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego - w najnowszym magazynie lista 100 projektów poświęconych ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego. Podajemy przykłady z programów regionalnych, krajowych oraz transgranicznych. Lista opiera się na propozycjach przesłanych przez konsultantów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Z myślą o przyszłości - artykuł poświęcony Polsce Cyfrowej.

Nr 4/2018 - otwórz plik PDF 

więcej...

Kolejne wydanie magazynu "w Centrum"

2018-12-28

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania. Wśród podsumowań: 10-lecie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Fundusze z myślą o kobietach i elektromobilność w polskich miastach. Szczęśliwego Nowego Roku !

Nr 3/2018 - otwórz plik 

 

więcej...

Krótsze godziny pracy CPI 31 grudnia

2018-12-27

Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2018 Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie będzie czynny w godz. 8.00 - 16.00.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-12-21

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

10-lecie Centrum Projektów Europejskich

2018-12-13

W ciągu 10 lat swojej działalności Centrum Projektów Europejskich zorganizowało 75 naborów wniosków. Miało do rozdysponowania ponad 1,3 mld euro. Zainteresowanie wnioskodawców było z reguły 3-krotnie wyższe biorąc pod uwagę łączną sumę dofinansowania, o którą się starali. CPE zakontraktowało już 900 projektów, a współpracę transgraniczną i ponadnarodową podjęło w nich 3000 partnerów.

"Centrum Projektów Europejskich jest bardzo potrzebne rządowi do wdrażania strategii odpowiedzialnego rozwoju i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – zapewnił Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju przemawiając na otwarciu konferencji poświęconej dziesięcioleciu działalności Centrum Projektów Europejskich. Konferencja odbyła się 12 grudnia w siedzibie MIiR w Warszawie.

 

więcej...

Podpisanie pięciu umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-12-11

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich podpisała w dniu 7 grudnia 2018 r. pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

więcej...

Informacja organizacyjna CPE

2018-12-11

Centrum Projektów Europejskich informuje iż w dniach 13-14 grudnia 2018 roku bedzie nieczynne.

więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o.

2018-12-06

Centrum Projektów Europejskich podpisało w dniu 6 grudnia 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, który będzie realizowany przez PGS Pracownię Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w partnerstwie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz TU DELFT – wiodącym ośrodkiem akademickim z Holandii, wyspecjalizowanym w dziedzinie symulacji organizacyjnych.

więcej...

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przypomina o trwającym naborze na niezależnych ekspertów

2018-12-06

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przypomina o trwającym naborze na niezależnych ekspertów, którzy będą wspierać sekretariat w ocenie jakościowej aplikacji projektowych.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich zamknięte 24 grudnia

2018-12-04

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Centrum Projektów Europejskich nr 22/2018 - dzień 24 grudnia 2018 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Projektów Europejskich.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2018-11-30

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

W dniu 12 lutego 2019 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego