Szukaj
 
     
   

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-03-27

W związku z koniecznością dostosowania Zestawienia standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER do zaleceń Instytucji Zarządzającej POWER, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosków w ramach konkursu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 27.03.2017 r.

Wykaz zmian:

  1. W punktach: 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu oraz 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie zmieniono termin naboru na 4–12.05.2017 r.
  2. W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących, usunięto omyłkowo pozostawiony akapit z definicji kryterium dostępu nr 3.
  3. W punktach: 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie oraz 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej usunięto zapisy wskazujące na nieprzysługiwanie kosztów pośrednich partnerom ponadnarodowym;
  4. W punkcie 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej dodano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego na testowanie i wdrażanie rozwiązania poza Polską;
  5. W załączniku nr 6 – Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER – wprowadzono dodatkowe obowiązujące standardy i ceny rynkowe.
Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.13 MB
Regulamin konkursu_001_2017_aktualizacja nr 1_rejestruj zmiany.pdfData dodania: 2017-03-27 14:09:57
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.13 MB
Regulamin konkursu_001_2017_aktualizacja nr 1_wersja czysta.pdfData dodania: 2017-03-27 14:09:57
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 376 KB
Zał nr 6_Zestawienie standardów i cen rynkowych_aktualizacja nr 1_wersja czysta.pdfData dodania: 2017-03-27 14:09:57

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego