Szukaj
 
     
   

Lista projektów skierowanych do dalszej oceny po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2017-06-07

Instytucja Pośrednicząca Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów skierowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny formalno-merytorycznej w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, ogłoszonym w ramach IV Osi PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 213 KB
Lista projektów, ktore pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą.pdfData dodania: 2017-06-07 13:47:41

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego