Szukaj
 
     
   

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 (06.10.2017 r.)

2017-09-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z niewielką liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”, zaplanowane w dniu 6 października 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zmuszona jest zmienić miejsce organizacji spotkania oraz nieznacznie zmodyfikować agendę spotkania.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

W załączeniu znajduje się zaktualizowana agenda spotkania.

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach tematu „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji  w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze”.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października (piątek) 2017 r. o godzinie 11.00 w Warszawie w Leonardo Royal Hotel Warsaw (dawny JM Hotel) przy ul. Grzybowskiej 45.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: anna.brodniewicz@cpe.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej/kolejnej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o przemyślane zgłaszanie się na spotkanie, aby nie blokować dostępności miejsc innym uczestnikom. Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie takiej informacji niezwłocznie.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich (do pobrania tutaj).

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu, noclegu, parkingu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: xls
Rozmiar: 330 KB
2017.10.06_formularz_spotkanie_POWER.xlsData dodania: 2017-09-08 08:08:58
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 272 KB
2017.10.06_agenda.pdfData dodania: 2017-09-25 12:43:54

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego