Szukaj
 
     
   

Komunikat Instytucji Pośredniczącej ws. harmonogramu naborów w ramach konkursów ogłaszanych roku 2017

2017-09-25

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. z zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustawkonieczna jest zmiana zakresu ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki projektów obowiązujących w ramach PO WER oraz minimalnego zakresu regulaminu konkursu.

W związku z tym zgodnie z poleceniem Instytucji Zarządzającej PO WER do czasu zakończenia prac nad ww. dokumentami nie będzie możliwe ogłaszanie konkursów i naborów. Z tego powodu konkursy w ramach Działania 4.3 POWER  zaplanowane do ogłoszenia we wrześniu zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu zmienionych dokumentów z IZ. 

W załączeniu pismo Instytucji Zarządzającej. 

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 204 KB
DZF do IP PO WER ws okresu przejsciowego i przyspieszenia ogłaszania kon....pdfData dodania: 2017-09-25 09:16:43

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego