Szukaj
 
     
   

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-10-19

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej, stosowania oceny kryterium zakończenia negocjacji w szczególności w odniesieniu do zastąpienia tym kryterium punktacji warunkowej w części D karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, oraz w treści oświadczenia eksperta o bezstronności, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr nr POWR.04.03.00–IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 19.10.2017 r.

Wykaz zmian:

1.W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych  kryteriów dostępu i kryteriów premiujących wykreślono omyłkowo wpisane odniesienie do kryterium dostępu w ramach innego konkursu oraz doprecyzowano zakres możliwych działań do realizacji w ramach konkursu.

2.W punkcie 3.2 Wkład własny doprecyzowano maksymalny poziom wkładu własnego w projekcie.

3.W punkcie 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie w ppkt. 2 doprecyzowano zakres wydatków niemożliwych do kwalifikowania do realizacji w ramach konkursu;

4.W rozdziale 5. 2 Ocena formalno-merytoryczna usunięto zapisy wskazujące na możliwość uzyskiwania punktów warunkowych vs. bezwarunkowych;

5.Uaktualniono załącznik nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności;

6.Uaktualniono załącznik nr 13 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej;

7.Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do wniosku – doprecyzowano wymagania w zakresie kryterium formalnego nr 8;

8.Załącznik 19 – dodano załączniki precyzujące zagadnienia związane z oceną obrotów (kryterium formalne nr 8): kolejne pismo Instytucji Zarządzającej ws. oceny obrotów.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 905 KB
REGULAMIN KONKURSU_03_2017_czysta.pdfData dodania: 2017-10-19 16:32:03
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 996 KB
REGULAMIN KONKURSU_03_2017_rej zm.pdfData dodania: 2017-10-19 16:32:03
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 2.29 MB
załączniki do regulaminu.zipData dodania: 2017-10-19 16:32:03

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego