Szukaj
 
     
   

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-12-11

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 11.12.2017 r.

Wykaz zmian:

  1. W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu wydłużono termin naboru do 31.01.2018;
  2. W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych  kryteriów dostępu i kryteriów premiujących poprawiono błędną definicję kryterium dostępu nr 7;
  3. W punkcie 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP wydłużono termin naboru do 31.01.2018 ;
  4. W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie dostosowano opis do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  5. W punkcie 5.2.1.2 Kryteria dostępu poprawiono błędne uzasadnienie kryterium dostępu nr 7;
  6. W punkcie 8. Spis załączników zmieniono nazwę załącznika nr 16 zgodnie z obowiązującą wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  7. Załącznik nr 16 Lista oczywistych omyłek – dodano dwie dodatkowe oczywiste omyłki, które będą podlegać poprawie w ramach konkursu.
Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 972 KB
REGULAMIN KONKURSU_008_2017_rewitalizacja 2_wer czysta.pdfData dodania: 2017-12-11 14:54:27
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.07 MB
REGULAMIN KONKURSU_008_2017_rewitalizacja 2_rejestruj zmiany.pdfData dodania: 2017-12-11 14:54:27
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 226 KB
Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_wer czysta.pdfData dodania: 2017-12-11 14:54:27
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 226 KB
Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_rej zm.pdfData dodania: 2017-12-11 14:54:27

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego