Szukaj
 
     
   

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-12-13

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.12.2017 r.

Wykaz zmian:

1.W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu poprawiono numer konkursu;

2.W punkcie 3.2 Wkład własny określono maksymalny dopuszczalny poziom wkładu własnego.

3.W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie dostosowano opis do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

4.W punkcie 8. Spis załączników zmieniono nazwę załącznika nr 16 zgodnie z obowiązującą wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

5.Załącznik nr 16 Lista oczywistych omyłek – dodano trzy dodatkowe oczywiste omyłki, które będą podlegać poprawie w ramach konkursu.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 865 KB
REGULAMIN KONKURSU_007_2017_aktualizacja 2_wer czysta.pdfData dodania: 2017-12-13 10:01:13
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 987 KB
REGULAMIN KONKURSU_007_2017_aktualizacja 2_rej zmiany.pdfData dodania: 2017-12-13 10:01:13
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 226 KB
Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_wer czysta.pdfData dodania: 2017-12-13 10:01:13
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 226 KB
Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_rej zm.pdfData dodania: 2017-12-13 10:01:13

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego