Szukaj
 
     
   

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 oraz nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 – kwalifikowalność wydatków

2017-12-13

Zgodnie z pismem IZ PO WER z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: DZF-IV.7620.124.2017.DS) IP informuje, iż możliwe jest rozliczenie kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku podjęcia przez wnioskodawców aktywnych działań merytorycznych niezbędnych dla pozyskania uczestników. Definicja aktywnych działań merytorycznych znajduje się piśmie załączonym do komunikatu.

Każdorazowo wnioskodawca na etapie aplikowania o środki projektu powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 127 KB
Pismo IZ PO WER_koszty rekrutacji w kosztach bezpośrednich.pdfData dodania: 2017-12-13 10:24:38

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego