Szukaj
 
     
   

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

2017-12-20

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Next step Poland”, złożony przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 5 818 862,41 zł.

Całkowita kwota projektu wynosi: 5 998 827,23 zł.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.08.2021 r.

Ocena merytoryczna II stopnia została zakończona 12 grudnia 2017 r.

Skład Zespołu Oceny Projektu Pozakonkursowego: Przewodniczący ZOPP: p. Leszek Buller; Zastępca Przewodniczącego ZOPP: p. Anna Elżbieta Strzała; członkowie ZOPP: p. Marta Rudnik-Żelazowska, p. Marcin Szcześniak, p. Andrzej Tyc. 

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego