Szukaj
 
     
   

Spotkanie informacyjne „Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz edukację przedszkolną w województwie mazowieckim”

2018-01-31

Spotkanie odbyło się 14 lutego 2018 r. w godzinach 10:00-13:15 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

 

Dla kogo?

Na spotkanie zaprosiliśmy instytucje prowadzące lub planujące prowadzić przedszkole lub żłobek (lub inną formę opieki nad dzieckiem do 3 lat) w województwie mazowieckim.

 

Program spotkania

Na spotkaniu przedstawiono źródła wsparcia w ramach Funduszy Europejskich oraz krajowych:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

 

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

  • MALUCH+ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy omówili zasady wsparcia w ramach Programu MALUCH+ oraz zmiany prawne w zasadach prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych a także przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, która omówiła zasady wsparcia w  RPO WM w Działaniu 8.3.

 

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA:

 

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 991 KB
Maluch+ 2018_prezentacja do CPI.pdfData dodania: 2018-02-15 09:54:16
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 5.56 MB
złobki 8.3 RPO WM_WUP.pdfData dodania: 2018-02-15 09:54:16
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 2.70 MB
żłobki i przedszkola14.02.2018.pdfData dodania: 2018-02-15 09:54:16

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego