Szukaj
 
     
   

Aktualizacja regulaminu konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-27

W związku z podjęciem uchwały nr 183 przez Komitet Monitorujący PO WER dotyczącej usunięcia kryterium dostępu nr 8 oraz koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 .

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18

  1. W punkcie 2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących usunięto kryterium nr 8 (zgodnie z uchwałą nr 183 Komitetu Monitorującego PO WER), doprecyzowano w odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców definicję kryterium dostępu nr 1 oraz dopuszczalny zakres uzupełniania lub poprawiania treści wniosku w części dotyczącej spełniania określonych kryteriów dostępu;
  2. W punkcie 1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP usunięto obowiązek składania załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu;
  3. W punkcie 2 Poprawianie braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie doprecyzowano możliwość poprawiania braków formalnych;
  4. W punkcie 2.1.2 Kryteria dostępu usunięto kryterium dostępu nr 8 (zgodnie z uchwałą nr 183 Komitetu Monitorującego PO WER);
  5. Załącznik nr 7 – aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie (SOWA 9.0);
  6. Załącznik nr 8 – doprecyzowanie w zakresie weryfikacji braków formalnych we wniosku;
  7. Załącznik nr 14 – korekta numeru załącznika w treści „Zasady oceny spełniania kryterium” w odniesieniu do kryterium nr 3;
  8. Załącznik nr 16 – rozszerzenie listy przykładowych oczywistych omyłek o przykładowe braki formalne, usunięcie z listy załączników, które zostały usunięte z Regulaminu konkursu lub których załączenie weryfikuje system SOWA;
  9. Załącznik nr 19 – usunięty.
Załączniki
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 4.07 MB
Regulamin z załącznikami.zipData dodania: 2018-02-27 08:13:27

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego