Szukaj
 
     
   

Środki z PO WER dla CASE oraz IFR

2018-07-17

W piątek 13 lipca w siedzibie CPE podpisane zostały umowy z fundacją Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE) oraz stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Brały one udział w naborze wniosków w programie Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Konkurs był prowadzony w dniach od 31 sierpnia do 3 października 2017 roku, wpłynęło 30 wniosków.  

- „Cieszymy się, że podpisujemy dwie kolejne umowy i skutecznie wykorzystujemy środki z programów unijnych. To są też nasze pieniądze, wpłacane w formie składek i należy po nie sięgać”– powiedział Leszek Buller, dyrektor CPE. –„Pierwszy projekt, realizowany przez IFR, dotyczy sieciowego wzmocnienia firm rodzinnych zaś drugi to unowocześnienie narzędzi ograniczania pracy nierejestrowanej, czyli szarej strefy. To ciekawy projekt, bo uzupełnia się z koncepcją wdrażaną przez Inicjatywę Firm Rodzinnych”- dodał dyrektor Buller.

Umowa na dofinansowanie zawarta z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE dotyczy stworzenia narzędzia szkoleniowego w formie filmów na portalu internetowym, a także stworzenia metodologii i agregacji luki w PIT, dla oszacowania zakresu nielegalnej pracy.

- „Projekt będzie innowacyjnym przedsięwzięciem w skali kraju, a wypracowane w nich mechanizmy i rozwiązania przyczynią się do skuteczniejszej walki z „szarą strefą” w zatrudnieniu w Polsce” – stwierdziła dr Izabela Styczyńska, wiceprezes zarządu CASE. Dodała, że celem działań jest podniesienie świadomości pracowników i pracodawców nt. konsekwencji pracy nierejestrowanej oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia takiego zatrudnienia przez pracowników. Ma się to odbywać dzięki zbudowaniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, zajmującymi się tym zagadnieniem od strony społecznej, badawczej oraz kontrolnej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerami CASE są Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, The Institute of Public Finance z Chorwacji, Krajowa Administracja Skarbowa, Maguire Policy Research Ltd z Wielkiej Brytanii, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Łączna wartość projektu to 4 mln zł a dofinansowanie Funduszy Europejskich wynosi 3 mln 664 tys. zł (92 proc.)

Podobny cel związany ze zwiększeniem świadomości pracowników ma Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) realizujący projekt tworzenia Lokalnych Centrów Kompetencji (LCK) mających zadania edukacyjne i doradcze. Jak wyjaśnił Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych w zarządzie IFR, w polskich firmach na zarządzanie biznesem ma wpływ czynnik rodzinny, ale dotychczas to lekceważono. Tymczasem w części firm rodzinnych motywem działania jest nie tylko zysk, ale także chęć zachowania dobrej opinii (honoru) nazwiska przedsiębiorcy.  Projekt zgłoszony do konkursu w CPE przewiduje badanie problemu sukcesji przedsiębiorstwa w kręgu rodziny.  Jako partnera IFR wybrał hiszpańską Izbę Przemysłowo Handlową Camara z Sewilli z uwagi na wypracowane doświadczenia i zbliżoną strukturę właścicielską firm tego regionu. Wsparciem projektu ma być objętych 700 osób (350 firm). Łączna wartość projektu to 2,86 mln zł.

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego