Szukaj
 
     
   

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 (07.08.2018 r.)

2018-07-20

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 7 sierpnia 2018 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 sierpnia (wtorek) 2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl w terminie do 2 sierpnia 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej/kolejnej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.

Organizator informuje, że w przypadku większej liczby zainteresowanych przewiduje zorganizowanie drugiego spotkania w tym samym zakresie w dniu 8 sierpnia 2018 r. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zamknięciu rekrutacji i zliczeniu zgłoszeń. W przypadku organizacji drugiego spotkania uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się na spotkanie w pierwszym terminie, zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu w drugim terminie.

Prosimy o przemyślane zgłaszanie się na spotkanie, aby nie blokować dostępności miejsc innym uczestnikom. Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie takiej informacji niezwłocznie.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich (do pobrania tutaj).

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu, noclegu, parkingu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.80 MB
2018-08-07_Prezentacja_POWER.pdfData dodania: 2018-08-08 08:51:58
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 274 KB
2018-08-07_agenda.pdfData dodania: 2018-07-20 10:24:39
Pobierz plik w formacie: xls
Rozmiar: 40 KB
2018-08-07_formularz_zgłoszeniowy_POWER.xlsData dodania: 2018-07-20 10:24:39

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego