Szukaj
 
     
   

Szkolenie „Pomoc publiczna w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”

2018-10-08

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował  szkolenie z ekspertem zewnętrznym „Pomoc publiczna w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”

Spotkanie odbyło się  24 października 2018 r.  w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie. Szkolenie poprowadził Pan Maciej Zasłona.

Spotkanie było dedykowane wszystkim podmiotom, które chciałyby realizować projekty w ramach obecnej perspektywy finansowej.

 

Program szkolenia:

1.   Tryby pomocowe finansowania projektu – podejście do pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020:

 • Przesłanki identyfikujące pomoc publiczną.
 • Pojęcie przedsiębiorstwa oraz beneficjenta pomocy (różnice).
 • Analiza występowania pomocy w danym projekcie lub jego poszczególnych transakcjach – izolowanie pomocy publicznej.
 • Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
 • Realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu.
 • Pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.

 

2.    Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej:

 • Przesłanka selektywności wsparcia.
 • Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
 • Przesłanka angażowania środków publicznych.
 • Przesłanka zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową
 • Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
 • Definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit.

 

3.   Główne kategorie pomocy publicznej:

 • Pomoc regionalna (art. 107.3.a. TFUE), w tym mapa pomoc regionalnej na lata 2014-2020.
 • Pomoc horyzontalna (art. 107.3.c. TFUE).
 • Pomoc sektorowa (art. 107.3.c. oraz 107.3.e. TFUE)

 

4.    Regionalna pomoc inwestycyjna:

 • Pomoc udzielana w ramach Sekcji 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
 • Pomoc udzielana w ramach Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 • Mapa pomocy regionalnej określająca intensywność pomocy.
 • Efekt zachęty – analiza wariantów realizowanego projektu.
 • Pojęcie inwestycji początkowej.
 • Katalog kosztów kwalifikowanych

 

Materiały ze szkolenia:

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 239 KB
24.10.2018. CPE_Prezentacja.pdfData dodania: 2019-08-08 11:59:47

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego