Szukaj
 
     
   

Środa z Funduszami

2014-10-01

"Środa z Funduszami" to ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020, który  ruszył 1 października 2014 r. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12:00.

Pierwsze spotkanie nosiło tytuł:

„Środa z Funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

 

W czasie spotkania zorganizowanego przez Centralny Punkt Informacyjny omówione zostały zagadnienia związane z:

 • podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020
 • możliwościami uzyskania dofinansowania na założenie firmy w latach 2014-2020 (a w praktyce od 2015 r.)
 • źródłami informacji o funduszach europejskich

Po zakończeniu spotkania była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z pracownikami Centralnego Punktu Informacyjnego.

Spotkanie odbyło się 1 października 2014 r. w godz. 12:00-15.15 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego.

 

Materiały ze spotkania:

Środa z Funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - materiały informacyjne

Środa z Funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - prezentacja

 

 

Drugie spotkanie nosiło tytuł: 

„Środa z Funduszami dla instytucji naukowych"

 

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z:

 • podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020
 • możliwościami uzyskania dofinansowania dla instytucji naukowych w obszarach:
  • prowadzenie badań i infrastruktura badawcza
  • nawiązanie współpracy nauka i biznes 
  • dofinansowanie na działalność dydaktyczną jednostek naukowych 
  • inne obszary wsparcia uczelni 
 • źródłami informacji o funduszach europejskich

Spotkanie odbyło się 5 listopada 2014 r. w godz. 12:00-15:15 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego.

 

Materiały ze spotkania:

Środa z Funduszami dla instytucji naukowych - materiały informacyjne

Środa z Funduszami dla instytucji naukowych - prezentacja

 

 

Trzecie spotkanie nosiło tytuł:

„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych"

 

W czasie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z:

 • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
 • możliwościami uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w obszarach:
  • edukacji i szkoleń
  • aktywizacji społecznej i integracji 
  • biznesu (organizacje pozarządowe jako instytucje otoczenia biznesu)
 • źródłami informacji o funduszach europejskich

Gościem spotkania był przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który omówił założenia Rejestru Usług Rozwojowych.

Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2014 r. w godz. 12:00-15:15 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego.

 

Materiały ze spotkania:

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych - prezentacja

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych - "Rejestr Usług Rozwojowych" - prezentacja

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych - materiały informacyjne

 

 

Czwarte spotkanie nosiło tytuł:

„Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego"

 

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane m.in. z:

 • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
 • możliwościami uzyskania dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarach:
  • wsparcia potencjału i sprawności działania JST
  • rozwijania współpracy, w tym międzysektorowej
  • działań JST związanych z infrastrukturą społeczną 
  • działań JST związanych z infrastrukturą techniczną i środowiskową
 • źródłami informacji o funduszach europejskich

Gośćmi spotkania informacyjnego byli przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urzędu m.st. Warszawy.

Spotkanie odbyło się 7 stycznia 2015 r. w godz. 12:00-15:15 w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego.

 

Materiały ze spotkania:

Środa z Funduszami dla JST - materiały informacyjne 

Środa z Funduszami dla JST - prezentacja 

Środa z Funduszami dla JST - ZIT - prezentacja

Środa z Funduszami dla JST - LEADER w ramach RLKS - prezentacja

 

 

Piąte spotkanie nosiło tytuł:

"Środa z Funduszami dla przedsiębiorców"

 

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane m.in. z:

 • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
 • możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w obszarach:
  •  działalności badawczo-rozwojowej i infrastruktury B+R
  •  rozwoju działalności i wdrażania innowacji
  •  współpracy sektora nauki i biznesu
  •  inwestycji proekologicznych i in.

Spotkanie odbyło się 4 lutego 2015 r. w godz. 12:00-15.15 w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ, przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Materiały ze spotkania:

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców - materiały informacyjne

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców - prezentacja

 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu - "Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych", które odbędzie się 4 marca 2015 r

 

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego