Szukaj
 
     
   

Środki dla mazowieckich firm - przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz nowe możliwości na lata 2014-2020

2014-07-01

W lipcu i w sierpniu 2014 r. odbyły się spotkania dla przedsiębiorców pt. "Środki dla mazowieckich firm - przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO WM oraz nowe możliwości na lata 2014-2020". Spotkania zostały zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

Celem spotkań było zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania projektów oraz założeniami konkursowymi w konkursie do Działania 1.5 RPO WM, a także wskazanie wstępnych informacji o środkach dla biznesu w nowej perspektywie finansowej.  

 

Zaplanowaliśmy sześć terminów, w których odbyły się spotkania. Dwa pierwsze spotkania przygotowywały do aplikowania w konkursie do Działania 1.5 , zaś cztery kolejne poświęcone były oszczegółowemu omówieniu dokumentacji konkursowej. 

Na każdym ze spotkań zaprezentowano również przegląd możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców w programach na lata 2014-2020.

 

Harmonogram i zakres tematyczny spotkań:

I TEMAT: 22 oraz 24 lipca:

 • Ogólne informacje o Działaniu 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości",
 • Założenia ramowe dla konkursu RPOWM/1.5/1/2014,
 • Pomoc Publiczna w konkursie RPOWM/1.5/1/2014,
 • Procedura składania Wniosków o dofinansowanie,
 • Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny,
 • Inne środki na rozwój działalności gospodarczej w 2014 roku (instrumenty finansowe: pożyczki, poręczenia, fundusze kapitałowe)
 • Przegląd możliwości dla przedsiębiorców w programach na lata 2014-2020

II TEMAT: 1, 5, 7 oraz 12 sierpnia:

 • Dokumentacja aplikacyjna w konkursie RPOWM/1.5/1/2014,
 • Procedura składania Wniosków o dofinansowanie;
 • Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny;
 • Inne środki na rozwój działalności gospodarczej w 2014 roku (instrumenty finansowe: pożyczki, poręczenia, fundusze kapitałowe)
 • Przegląd możliwości dla przedsiębiorców w programach na lata 2014-2020

 

Wszystkie spotkania były jednodniowe i zaplanowane zostały na godziny 10.00 – 15.00. Odbyły się w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. 

 

Część poświęconą konkursowi do Działania 1.5 RPO WM poprowadził przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Informacje na temat Funduszy na lata 2014-2020 zaprezentowane zostały przez przedstawiciela Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na koniec każdego ze spotkań była również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z prelegentami i specjalistami Centralnego Punktu Informacyjnego

 

Materiały:

Inne środki dla firm w roku 2014 oraz przegląd możliwości w latach 2014-2020 - prezentacja

Inne środki dla firm w roku 2014 oraz przegląd możliwości w latach 2014-2020 - materiały informacyjne

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego