Szukaj
 
     
   

Spotkania dla studentów zrzeszonych w Fundacji Europea

2014-04-05

W kwietniu i w maju 2014 r. odbyły się spotkania dla studentów zrzeszonych w Fundacji Europea na temat możliwości, jakie niosą środki unijne. Spotkania zorganizowane zostały przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Biurem Projektów Fundacji Europea.

 

Tematyka spotkań: 

Pierwsze spotkanie w cyklu dotyczyło zasad realizacji projektów inwestycyjnych na przykładzie RPO Województwa Mazowieckiego. Przedstawiono na nim następujące zagadnienia:

 • zasady realizacji projektów,
 • płatności w projekcie,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • inne obowiązki Beneficjenta,
 • zmiany i rozwiązanie umowy o dofinansowanie.

 

Drugie spotkanie dotyczyło zasad realizacji projektów nieinwestycyjnych na przykładzie regionalnego komponentu POKL. Przedstawiono a także przećwiczono na nim zagadnienia:

 • zasady realizacji projektów,
 • płatności w projekcie,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • inne obowiązki Beneficjenta,
 • zmiany i rozwiązanie umowy o dofinansowanie.

 

Trzecie spotkanie dotyczyło przygotowania projektu i miało charakter typowo warsztatowy:

 • logika projektowa,
 • elementy wniosku o dofinansowanie,
 • identyfikacja problemu,
 • określanie celów projektu,
 • budżet projektu,
 • harmonogram realizacji projektu,
 • wskaźniki realizacji projektu.

 

Czwarte spotkanie poświęcone było Funduszom Europejskim na lata 2014-2020:

 • fundusze na lata 2007-2013, a fundusze na lata 2014-2020,
 • założenia programów operacyjnych 2014-2020,
 • dokumenty programowe,
 • nowości i zmiany,
 • odpowiedzialne instytucje,
 • możliwości dla studentów i osób młodych,
 • koordynacja z programami Komisji Europejskiej,
 • aktualny stan prac.

 

Pierwsze dwa spotkania poprowadzili trenerzy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, natomiast dwa ostatnie spotkania - konsultantki CPI.

Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie w dniach:

 • 23.04
 • 24.04
 • 21.05
 • 28.05

 

Materiały ze spotkań: 

21.05: Przygotowanie projektu - materiały informacyjne

28.05: FE 2014-2020 - materiały informacyjne & FE 2014-2020 - prezentacja

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego