Szukaj
 
     
   

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-02-15

W związku z prośbami beneficjentów oraz koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

Wykaz zmian:

  1. punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu wydłużono termin naboru do 20.03.2019 r.;
  2. W punkcie 3.6. Finansowanie współpracy ponadnarodowej doprecyzowano, że koszty związane z prowadzeniem testowania nowego rozwiązania przez partnera ponadnarodowego oraz wdrożeniem rozwiązania przez partnera ponadnarodowego w jego kraju nie są kwalifikowane.
Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1012 KB
REGULAMIN KONKURSU_006_2018_CZYSTA.pdfData dodania: 2019-02-15 13:58:46

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego