Szukaj
 
     
   

Warsztaty dla nauczycieli. Fundusze na edukację i przygotowanie projektu

2014-04-15

Celem warsztatów było przedstawienie możliwości finansowania projektów edukacyjnych oraz zasad przygotowania projektu. Warsztaty skierowane były do nauczycieli. Zorganizowane zostały przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) wspólnie z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

 

Warsztaty odbyły się 15 kwietnia 2014 r., w godz. 13.00 – 16.00

w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

 

Warsztaty poprowadziły konsultantki Centralnego Punktu Informacyjnego

 

W czasie pierwszej części spotkania, która poświęcona była Funduszom na edukację poruszone zostały następujące kwestie:

  1. Fundusze Europejskie na edukację w latach 2007 – 2013. Podsumowanie
  2. Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020
  3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM)
  4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Druga część spotkania obejmowała warsztat z przygotowania projektu. W ramach pracy w grupach uczestnicy opracowali:

  1. Analizę problemów i drzewo problemów
  2. Analizę celów i drzewo celów
  3. Propozycje działań
  4. Harmonogram realizacji działań
  5. Analizę ryzyka
  6. Zasady poprawnego przygotowania budżetu projektu 

 

Materiały z warsztatów:

Fundusze na edukację_prezentacja

Przygotowanie projektu_materiały cz.1

Przygotowanie projektu_materiały cz.2

Przygotowanie projektu_materiały cz.3

Przygotowanie projektu_materiały cz.4

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego