Szukaj
 
     
   

Warsztaty z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki (komponent regionalny)

2014-03-17

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów określonymi w umowie o dofinansowanie oraz podstawowymi regułami wypełniania wniosków o płatność. 

Zaplanowaliśmy pięć terminów, w których odbyły się spotkania. Ich tematyka była zbliżona, choć podczas kolejnych warsztatów szczególną uwagę zwrócono na różne zagadnienia związane z realizacją projektów w Programie Kapitał Ludzki.

 

Wszystkie spotkania odbyły się w godzinach 13.15 – 16.00

w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. 

 

Harmonogram warsztatów:

  • Wniosek beneficjenta o płatność w POKL – warsztaty odbyły się w dwóch terminach (do wyboru): 17 oraz 18 marca
  • Analiza umowy o dofinansowanie w POKL, kontrola projektu i jego promocja – warsztaty odbyły się w dwóch terminach (do wyboru): 24 oraz 25 marca
  • Analiza umowy o dofinansowanie w POKL, ochrona danych osobowych i formularz PEFS – warsztat odbył się 31 marca

Uzupełnieniem każdego z warsztatów było wystąpienie na temat założeń Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

 

Warsztaty poprowadził przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Prezentacja na temat Funduszy na lata 2014 – 2020 została przygotowana przez przedstawiciela Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na koniec każdego ze spotkań była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z prelegentami i konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego. 

 

Materiały z warsztatów:

Fundusze Europejskie 2014-2020

17-18 marca:

Wniosek beneficjenta o płatność w POKL

24-25 marca:

Zasady kontroli w Programie Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów POKL

Zasady dotyczące zamknięcia POKL

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego