Szukaj
 
     
   

Spotkania dla studentów 

2014-02-05

W lutym, marcu i kwietniu 2014 r. odbyły się spotkania zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla studentów Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyły w nich 2 grupy studentów (studenci studiów I i II stopnia). Oba cykle spotkań zawierały podobną treść merytoryczną.

Wszystkie spotkania miały charakter warsztatowy i trwały ok. 2h 30 min. Odbyły się w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego, przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

 

 

I spotkanie 

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich; Fundusze Europejskie na lata 2007-2013; definicje związane z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020

Termin: 25.02.2014 (I grupa) i 17.03.2014 (II grupa) 

Materiały ze spotkania: Materiały informacyjne_spotkanie nr 1

 

II spotkanie 

Metodyka przygotowania projektu; identyfikacja problemów i celów, wskaźników produktu i rezultatu, opis zadań w projekcie, harmonogram projektu, budżet projektu

Termin: 07.03.2014 (I grupa) i 24.03.2014 (II grupa) 

Materiały ze spotkania: Materiały informacyjne_spotkanie nr 2

 

III spotkanie 

Przygotowanie i realizacja projektu; zasady realizacji projektu, rozliczania projektu, ewaluacji

Termin: 18.03.2014 (I grupa) i 31.03.2014 (II grupa) 

Materiały ze spotkania: Materiały informacyjne_spotkanie nr 3

 

IV spotkanie 

Możliwości oferowane przez Fundusze Europejskie dla osób młodych, środki na zakładanie działalności gospodarczej, możliwości udziału w projektach unijnych; Program Kreatywna Europa, Horyzont 2020, Europa dla Obywateli, Erasmus+, Fundusz Wyszehradzki

Termin: 25.03.2014 (I grupa) i 7.04.2014 (II grupa) 

Materiały ze spotkania: Materiały informacyjne_spotkanie nr 4

 

V spotkanie 

Funduszy Europejskie na lata 2014 – 2020; założenia dokumentów strategicznych, zawartość programów na lata 2014-2020, źródła informacji

Termin: 04.04.2014 (I grupa) i 14.04.2014 (II grupa)

Materiały ze spotkania: Materiały informacyjne_spotkanie nr 5

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego