Szukaj
 
     
   

Konkursy

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-08-04

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w zakresie nowych interpretacji Instytucji Zarządzającej oraz kwestii zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.08.2017 r.

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2017-07-12

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 (28.07.2017 r.)

2017-07-04

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 28 lipca 2017 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik.  

Uprzejmie informujemy, że w związku z niewielką liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, zaplanowane w dniu 28 lipca 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zmuszona jest zmienić miejsce organizacji spotkania oraz nieznacznie zmodyfikować agendę spotkania.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

W załączeniu znajduje się zaktualizowana agenda spotkania.

więcej...

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-06-22

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu m.in. w zakresie sposobu obliczania kosztów pośrednich w projektach obejmujących partnerstwo ponadnarodowe oraz kwalifikowalności wydatków na testowanie i wdrażanie rozwiązania u partnera ponadnarodowego a także zaktualizowania załącznika nr 3 i 4 do Regulaminu konkursu, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-06-21

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

W dniu 9 października 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: pierwsza aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-00-003/17

W dniu 19 października 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-00-003/17.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-06-09

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

W dniu 4 sierpnia 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu oraz niektórych załączników do Regulaminu Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

W dniu 22 czerwca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursu, w tym zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

więcej...

Lista projektów skierowanych do dalszej oceny po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2017-06-07

Instytucja Pośrednicząca Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów skierowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny formalno-merytorycznej w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, ogłoszonym w ramach IV Osi PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-05-23

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-04-26

Poniżej znajdą Państwo plik zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework.

więcej...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-04-13

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów w zakresie przypisania kryteriów dostępu tematycznych do poszczególnych tematów konkursu w rozdziale 5, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty realizowane poza  Common Framework. Jednocześnie termin naboru wniosku w ramach konkursu ustala się na okres od 30.04 do 12.05 br. (data zakończenia naboru pozostaje bez zmian).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.04.2017 r.

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16

2017-03-29

W dniu 29.03.2017 rozstrzygnięto konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Aktualizacja stanu prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER

2017-03-29

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 informuje o zaktualizowanym na dzień 29 marca 2017 r. stanie prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania  4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej tabeli

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-03-27

W związku z koniecznością dostosowania Zestawienia standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER do zaleceń Instytucji Zarządzającej POWER, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty w ramach Common Framework

2017-03-21

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-03-08

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z  komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

W dniu 27 marca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursu, w tym zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

W dniu 12 kwietnia 2017 r. wprowadzone zostały kolejne zmiany do Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga zmiana do Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 (24.03.2017 r.)

2017-03-08

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy

2017-03-02

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16.

Do oceny merytorycznej skierowano łącznie 78 wniosków. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów do dofinansowania wybranych zostało 19 wniosków.

więcej...

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

2017-02-22

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz negocjacji dodatkowych projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich – publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

więcej...

Stan prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER

2017-02-20

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 informuje o stanie prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania  4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej tabeli. 

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenie standardowych projektów

2016-12-27

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego