Szukaj
 
     
   

Aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 (28.07.2017 r.)

2017-07-04

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 28 lipca 2017 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Uprzejmie informujemy, że w związku z niewielką liczbą zgłoszeń na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, zaplanowane w dniu 28 lipca 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zmuszona jest zmienić miejsce organizacji spotkania oraz nieznacznie zmodyfikować agendę spotkania.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

W załączeniu znajduje się zaktualizowana agenda spotkania.

więcej...

CPE na II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

2017-07-04

Centrum Projektów Europejskich wzięło udział w II Forum Rozwoju Lokalnego, które odbyło się w Truskawcu na Ukrainie w dniach 23 - 25 czerwca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy, Polski, Węgier, Rumunii oraz UE na najwyższym szczeblu. W debatach na temat rozwoju regionalnego Karpat, decentralizacji i pracy samorządów lokalnych wzięło udział blisko 400 osób. Organizatorem Forum byli Lwowska Rada Obwodowa, Stowarzyszenie Rad Lokalnych „Rady Lwowszczyzny” oraz Euroregion Karpaty –Ukraina.

więcej...

Nabór ekspertów do spraw pomocy publicznej

2017-07-03

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej działającego w roli Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza Nabór Ekspertów do spraw pomocy publicznej.

więcej...

Przypomnienie o naborze na niezależnych ekspertów.

2017-06-22

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przypomina o trwającym naborze na niezależnych ekspertów, którzy będą wspierać sekretariat w ocenie jakościowej aplikacji projektowych oraz ekspertów z dziedziny pomocy publicznej

 

więcej...

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-06-22

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu m.in. w zakresie sposobu obliczania kosztów pośrednich w projektach obejmujących partnerstwo ponadnarodowe oraz kwalifikowalności wydatków na testowanie i wdrażanie rozwiązania u partnera ponadnarodowego a także zaktualizowania załącznika nr 3 i 4 do Regulaminu konkursu, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

2017-06-21

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

W dniu 9 października 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: pierwsza aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-00-003/17.

W dniu 19 października 2017 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-00-003/17.

więcej...

Polsko-rosyjskie Forum Poszukiwania Partnerów w Olsztynie

2017-06-17

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Wydarzenie skierowane do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym miało na celu przybliżenie zasad programu oraz umożliwienie nawiązania współpracy przedstawicielom placówek z obu krajów.

więcej...

Prace serwisowe

2017-06-09

Ze względu na prace modernizacyjne, w dniach 10 - 11.06.2017, serwer pocztowy Centrum Projektów Eurpejskich nie będzie dostępny.  

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

2017-06-09

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. 

W dniu 4 sierpnia 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu oraz niektórych załączników do Regulaminu Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja Regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

W dniu 22 czerwca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursu, w tym zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

więcej...

Relacja z Forum Partnerskiego Zyskaj milion… pomysłów i przyjaciół

2017-06-09

Zapraszamy do krótkiej realcji z Forum Partnerskiego "Zyskaj milion… pomysłów i przyjaciół" organizowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska - Słowacja 2014 - 2020.

więcej...

Lista projektów skierowanych do dalszej oceny po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2017-06-07

Instytucja Pośrednicząca Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów skierowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej po uwzględnieniu protestu od oceny formalno-merytorycznej w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, ogłoszonym w ramach IV Osi PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

więcej...

WST Programu Interreg Południowy Bałtyk poszukuje kandydatów na stanowisko Information and Communication Officer

2017-05-31

WST Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 poszukuje kandydatów na stanowisko Information and Communication Officer. Siedziba Wspólnego Sekretariatu Technicznego mieści się w Gdańsku. Więcej informacji w ogłoszeniu o pracy (tekst w języku angielskim) - otwórz plik PDF

 

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-05-23

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich na ukraińskich uczelniach

2017-05-10

25 kwietnia 2017 we Lwowie na Narodowym Uniwersytecie imienia Iwana Franki odbyło się seminarium, na którym zostały zaprezentowane fundusze europejskie oraz perspektywy współpracy transgranicznej. Podczas wydarzenia przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich opowiedzieli między innymi o możliwościach realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dyrektor CPE pan Leszek Buller wręczył okolicznościowe dyplomy ukraińskim uczonym, którzy zaangażowali się w Transgraniczną Akademię Rozwoju. 

więcej...

Biuro CPE zamknięte 2 maja

2017-04-28

Uprzejmie informujemy, że 2 maja biuro CPE w Warszawie wraz z Centralnym Punktem Informacyjnym FE oraz biura Wspólnych Sekretariatów Technicznych w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Olsztynie będą zamknięte. Zapraszamy ponownie od 4 maja. 

więcej...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-04-13

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów w zakresie przypisania kryteriów dostępu tematycznych do poszczególnych tematów konkursu w rozdziale 5, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty realizowane poza  Common Framework. Jednocześnie termin naboru wniosku w ramach konkursu ustala się na okres od 30.04 do 12.05 br. (data zakończenia naboru pozostaje bez zmian).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.04.2017 r.

więcej...

CPE w okresie Świąt Wielkanocnych

2017-04-12

Uprzejmie informujemy, że 14 kwietnia biuro CPE w Warszawie oraz biura Wspólnych Sekretariatów Technicznych w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Olsztynie będą zamknięte. Zapraszamy ponownie od 18 kwietnia. 

więcej...

Centrum Projektów Europejskich wzięło udział w III Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

2017-03-29

Blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO oraz mediów z ponad 40 krajów – wzięło udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 27-28 marca pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”. Jest to jedna z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęcona zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem (wg informacji na stronie organizatora www.forum-ekonomiczne.pl). Centrum Projektów Europejskich otrzymało status Partnera Kongresu. 

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16

2017-03-29

W dniu 29.03.2017 rozstrzygnięto konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Aktualizacja stanu prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER

2017-03-29

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 informuje o zaktualizowanym na dzień 29 marca 2017 r. stanie prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania  4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej tabeli. 

więcej...

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego