Szukaj
 
     
   

Aktualności

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-03-27

W związku z koniecznością dostosowania Zestawienia standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER do zaleceń Instytucji Zarządzającej POWER, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty w ramach Common Framework

2017-03-21

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich weźmie udział w III Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

2017-03-10

CPE zaprasza na swoje stoisko informacyjno-promocyjne poświęcone Funduszom Europejskim, w tym programom współpracy terytorialnej, podczas III Europejskiego Kongresu Samorządowców. Kongres odbędzie się w dniach 27-28 marca br. w Krakowie. Więcej na stronie kongresu 

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-03-08

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z  komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. 

W dniu 27 marca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursu, w tym zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 (24.03.2017 r.)

2017-03-08

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 24 marca 2017 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

CPE wzięło udział w forum Baltic Sea Future

2017-03-07

Eksperci z programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Polska-Białoruś-Ukraina wzięli udział w forum Baltic Sea Future, które odbyło się w Sztokholmie w dniach 6-7.03.2017. 

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy

2017-03-02

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16.

Do oceny merytorycznej skierowano łącznie 78 wniosków. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów do dofinansowania wybranych zostało 19 wniosków.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich zorganizowało wspólnie z "Rzeczpospolitą" debatę na temat programów współpracy terytorialnej

2017-03-01

Ostatni dzień lutego zgromadził w redakcji "Rzeczpospolitej" ekspertów z Centrum Projektów Europejskich, którzy przy udziale zgromadzonej publiczności uczestniczyli w debacie na temat programów współpracy terytorialnej. W spotkaniu wziął także udział wiceminister rozwoju, pan Adam Hamryszczak oraz dyrektor CPE, dr Leszek Buller. 

więcej...

Zaproszenie na debatę "Cztery kierunki współpracy terytorialnej"

2017-02-21

Centrum Projektów Europejskich oraz  dziennik „Rzeczpospolita” zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. Cztery kierunki współpracy terytorialnej”, które odbędzie się 28 lutego 2017 r. w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita” przy ul. Prostej 51 w Warszawie, w godzinach 11:00 – 14:00.

więcej...

Stan prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER

2017-02-20

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 informuje o stanie prac nad rozstrzyganiem konkursów ogłoszonych przez CPE w ramach działania  4.3 „Współpraca ponadnarodowa” PO WER. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej tabeli.

więcej...

CPE wzięło udział w X Forum Europa – Ukraina

2017-01-31

W dniach 27-28 stycznia br. odbyło się w Rzeszowie jubileuszowe X Forum Europa – Ukraina, którego aktywnym uczestnikiem było Centrum Projektów Europejskich. Eksperci z CPE brali udział w panelach dyskusyjnych a Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (WST PBU) zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne Programu. Podczas Forum, w ramach cyklu prezentacji pod hasłem „Drogi do sukcesu”, rzecznik CPE podsumował dotychczasowy dorobek CPE związany z integracją społeczności, środowisk i regionów oraz przedstawił najnowsze rezultaty naboru wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. 

więcej...

CPE oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podpisały umowę o dofinansowanie projektu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy

2016-12-28

W Polsce powstanie ośrodek kształcenia lekarzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik symulacji endoskopii medycznej. Centrum Projektów Europejskich oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) podpisały 28 grudnia b.r. umowę o dofinansowanie projektu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy o wartości 30 mln złotych. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt wpisuje się w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada wzrost jakości życia Polaków, także poprzez dobrą opiekę medyczną. W uroczystości podpisania umowy wziął udział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.  

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenie standardowych projektów

2016-12-27

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16.

więcej...

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

2016-12-22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich będzie czynny do godziny 16:00.

więcej...

Program Interreg Południowy Bałtyk otrzymał 24 wnioski o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru wniosków

2016-12-20

Nabór trwał od 2 listopada do 16 grudnia 2016. Partnerzy wiodący, którzy złożyli w sumie 24 wnioski, pochodzą ze wszystkich pięciu krajów członkowskich Programu. Łącznie partnerzy chcą ubiegać się o 32,1 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu procesu oceny wniosków odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego, który dokona selekcji projektów (planowana data 16-17 maja 2017). Informację o decyzji Komitetu partnerzy wiodący otrzymają do 22 maja 2017. Więcej na southbaltic.eu

więcej...

Wynik naboru na projekt pozakonkursowy w ramach Osi Priorytetowej IV, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

2016-12-19

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku naboru nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/16 na projekt pozakonkursowy z komponentem ponadnarodowym realizowany poza Common Framework wybrano do dofinansowania projekt pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, złożony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

więcej...

Ograniczony dostęp do pracowników Centrum Projektów Europejskich w dniach 15-16 grudnia 2016

2016-12-14

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 grudnia wszyscy pracownicy Centrum Projektów Europejskich przebywać będą poza biurem. Pracownicy będą mieli także ograniczony dostęp do poczty elektronicznej.    

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

2016-12-01

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Zmiany w zakładanych harmonogramach prac Komisji Oceniających Projekty

2016-11-30

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 informuje, że w związku z dużą liczbą naborów ogłoszonych w 2016 roku, wnioski o dofinansowanie składane w poszczególnych konkursach organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich rozpatrywane są w kolejności ich zamykania. Informujemy, że w zakładanych harmonogramach prac Komisji Oceniających Projekty w poszczególnych konkursach przewidywane są opóźnienia.

więcej...

Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami – webinarium 22 listopada 2016 r.

2016-11-18

Uprzejmie informujemy, iż we wtorek 22 listopada 2016 r. w godzinach 9:30–14:00 odbędzie się organizowane przez Dziennik Gazeta Prawna webinarium poświęcone formom wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat webinarium znajdują się w poniższym linku: Zaproszenie na webinarium „Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami”

więcej...

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego