Szukaj
 
     
   

Aktualności

Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 (28.05.2019 r.)

2019-05-06

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 28 maja 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Dwie cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza CF

2019-04-29

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje dwie cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2019-04-26

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2019-04-25

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

więcej...

W dniu 2 maja Centrum Projektów Europejskich będzie nieczynne

2019-04-25

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 roku Centrum Projektów Europejskich będzie nieczynne.

więcej...

Rozstrzygnięcie I rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2019-04-24

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich rozstrzygnęła I rundę konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18. W wyniku przeprowadzonej oceny żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

więcej...

VI akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich

2019-04-01

W dniach 10–12 maja 2019 r. odbędzie się po raz szósty akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach DOFE planowanych jest wiele wydarzeń i atrakcji związanych z prezentowaniem przez beneficjentów dokonań i osiągnięć w ramach realizowanych przez nich projektów. Wydarzenia będą się odbywać w każdym rejonie Polski, a realizatorzy projektów umożliwią zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych i zaproponują zniżkowe lub darmowe wejścia do swoich placówek. Weekend DOFE jest największym wydarzeniem prezentującym projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu, ponadto w roku 2019 akcja DOFE stanie się zwieńczeniem obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-03-28

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

2019-03-22

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

W dniu 31.05.2019 r. wprowadzona została pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: pierwsza aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

więcej...

Trzecia aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2019-02-28

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

więcej...

Dni pracujące w Centrum Projektów Europejskich

2019-02-26

W dniu 2 marca oraz 6 kwietnia 2019 roku Centrum Projektów Europejskich będzie otwarte od godziny 8:15 do 16:15.

więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach I i II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2019-02-26

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi wersjami harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach I i II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

więcej...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2019-02-15

W związku z prośbami beneficjentów oraz koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Ósma i ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-02-13

W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ósmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2019-02-12

Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 6 323 551,37 PLN, do łącznej wysokości 26 323 551,37 PLN. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

więcej...

Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 (06.02.2019 r.)

2019-01-22

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 6 lutego 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Nabór kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego

2019-01-11

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Finansowego na stanowisko: starszy specjalista lub główny specjalista Nr ref. CPE-WF-1/2019

więcej...

Siódma cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2019-01-08

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje siódmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

więcej...

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I-go stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post

2019-01-07

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów zewnętrznych ds. kontroli I stopnia oraz kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Szymon Nowak

tel. 22 378 31 84

e-mail: Szymon.Nowak@cpe.gov.pl

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego