Szukaj
 
     
   

Aktualności

Życzenia Noworoczne

2019-01-02

Centrum Projektów Europejskich składa wszystkim współpracującym instytucjom a także obecnym i przyszłym beneficjentom Funduszy Europejskich najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Do CPE docierają także życzenia z sąsiednich krajów. Dzielimy się z Państwem radością ze współpracy ponad granicami i patrzymy optymistycznie w najbliższą przyszłość. 

więcej...

Nr 4 kwartalnika "w Centrum" - lista 100 projektów

2019-01-02

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego - w najnowszym magazynie lista 100 projektów poświęconych ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego. Podajemy przykłady z programów regionalnych, krajowych oraz transgranicznych. Lista opiera się na propozycjach przesłanych przez konsultantów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Z myślą o przyszłości - artykuł poświęcony Polsce Cyfrowej.

Nr 4/2018 - otwórz plik PDF 

więcej...

Kolejne wydanie magazynu "w Centrum"

2018-12-28

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania. Wśród podsumowań: 10-lecie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Fundusze z myślą o kobietach i elektromobilność w polskich miastach. Szczęśliwego Nowego Roku !

Nr 3/2018 - otwórz plik 

 

więcej...

Krótsze godziny pracy CPI 31 grudnia

2018-12-27

Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2018 Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie będzie czynny w godz. 8.00 - 16.00.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-12-21

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

10-lecie Centrum Projektów Europejskich

2018-12-13

W ciągu 10 lat swojej działalności Centrum Projektów Europejskich zorganizowało 75 naborów wniosków. Miało do rozdysponowania ponad 1,3 mld euro. Zainteresowanie wnioskodawców było z reguły 3-krotnie wyższe biorąc pod uwagę łączną sumę dofinansowania, o którą się starali. CPE zakontraktowało już 900 projektów, a współpracę transgraniczną i ponadnarodową podjęło w nich 3000 partnerów.

"Centrum Projektów Europejskich jest bardzo potrzebne rządowi do wdrażania strategii odpowiedzialnego rozwoju i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – zapewnił Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju przemawiając na otwarciu konferencji poświęconej dziesięcioleciu działalności Centrum Projektów Europejskich. Konferencja odbyła się 12 grudnia w siedzibie MIiR w Warszawie.

 

więcej...

Podpisanie pięciu umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-12-11

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich podpisała w dniu 7 grudnia 2018 r. pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

więcej...

Informacja organizacyjna CPE

2018-12-11

Centrum Projektów Europejskich informuje iż w dniach 13-14 grudnia 2018 roku bedzie nieczynne.

więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o.

2018-12-06

Centrum Projektów Europejskich podpisało w dniu 6 grudnia 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, który będzie realizowany przez PGS Pracownię Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w partnerstwie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz TU DELFT – wiodącym ośrodkiem akademickim z Holandii, wyspecjalizowanym w dziedzinie symulacji organizacyjnych.

więcej...

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przypomina o trwającym naborze na niezależnych ekspertów

2018-12-06

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przypomina o trwającym naborze na niezależnych ekspertów, którzy będą wspierać sekretariat w ocenie jakościowej aplikacji projektowych.

więcej...

Centrum Projektów Europejskich zamknięte 24 grudnia

2018-12-04

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Centrum Projektów Europejskich nr 22/2018 - dzień 24 grudnia 2018 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Projektów Europejskich.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

2018-11-30

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

W dniu 28 października 2019 r. wprowadzona została druga aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18.

W dniu 12 lutego 2019 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

więcej...

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat projektu grantowego „Ścieżki współpracy"

2018-11-29

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. 

więcej...

Szósta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

2018-11-23

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje szóstą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektów grantowych - rozszerzenia projektów standardowych o komponent ponadnarodowy

2018-11-13

Rozpoczęła się realizacja dwóch projektów grantowych, w ramach których beneficjentom projektów EFS przyznane mogą zostać granty na wzbogacenie rezultatów projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej.

więcej...

Konferencja: "Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa"

2018-11-13

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa”, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2018 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, Aula Schumana (bud. 21). Program konferencji

Centrum Projektów Europejskich objęło wydarzenie swoim patronatem.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-11-09

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2018-11-09

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje poniżej listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji w miastach realizujących projekty w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji”.

więcej...

Piąta cząstkowa lista projektów wybranych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework

2018-11-08

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje piątą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Instytutu Matki i Dziecka otrzyma za pośrednictwem CPE 36 mln zł ze środków PO WER

2018-11-08

W Centrum Projektów Europejskich w Warszawie podpisano w czwartek umowę o przekazaniu Instytutowi Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie kwoty niemal 36 mln zł na dofinansowanie projektu dotyczącego wykrywania chorób genetycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i noworodków. Program opracowany przez IMiD, o łącznej wartości 35,75 mln zł, skorzystał ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego