Szukaj
 
     
   

Aktualności

Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF po protestach

2018-11-06

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

więcej...

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework

2018-10-29

W związku z zakończeniem części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje cztery cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-10-26

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18. 

więcej...

Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework

2018-10-25

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła, iż negocjacje dotyczą większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie, tak by zapewnić maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

więcej...

Zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - 31 października 2018 r.

2018-10-19

Centrum Projektów Europejskich informuje o planowanym zamknięciu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach tematów:

  1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
  3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

więcej...

Cyberbezpieczeństwo - nowe możliwości kształcenia dzięki FE

2018-10-17

W czwartek 11 października w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki Iris-Cyberbezpieczeństwo”. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z partnerem niemieckim będzie trwała do 30 września 2021 roku. Jego wartość to 1,6 mln zł, z czego 1,55 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

więcej...

Turyn pomoże ożywić Grajewo

2018-10-17

W piątek 12 października w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie została podpisana umowa z białostockim Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) na dofinansowanie projektu rewitalizacji centrum miasta Grajewa. Wartość projektu to 1,23 mln zł, z czego 1,20 mln pochodzić będzie ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

więcej...

Nowe umowy z Profesja CAZ, Fundacją Świętego Mikołaja i Funduszem Współpracy

2018-10-14

Dyrekcja Centrum Projektów Europejskich zawarła 24 września 2018 z trzema podmiotami umowy dotyczące finansowania kolejnych projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa) na lata 2014-2020.

Wszystkie trzy podmioty przygotowały projekty o łącznej wartości 36,5 mln zł, z czego 35,4 mln zł stanowić ma dofinansowanie z funduszy unijnych.

więcej...

Komunikat w sprawie potwierdzania partnerstwa ponadnarodowego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-10-04

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 nie ma obowiązku składania na etapie składania wniosku o dofinansowanie listu intencyjnego o współpracy ponadnarodowej.

więcej...

Rajd rowerowy „Polska-Rosja”

2018-09-25

Rajd rowerowy „Polska-Rosja” za nami!

W dniach 21-22 września 2018 r. odbył się polsko-rosyjski rajd rowerowy, zorganizowany z okazji Europejskiego Dnia Współpracy (ECDay 2018). Łącznie wzięło w nim udział 36 uczestników z Polski i Rosji. Rajd rozpoczął się w piątek 21 września w Korszach. Następnie rowerzyści pojechali do miejscowości Krawczyki. Pierwszy dzień jazdy zakończył się w Lidzbarku Warmińskim. Kolejnego dnia uczestnicy przejechali z Lidzbarka Warmińskiego do Dobrego Miasta, a stamtąd do Olsztyna, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie rajdu. W przeciągu dwóch dni łącznie udało się pokonać prawie 120 kilometrów.

więcej...

Tour de INTERREG

2018-09-24

W dn. 14-18 września 2018 r. odbył się transgraniczny, polsko-niemiecki rajd rowerowy pod hasłem TOUR de INTERREG. Rajd rozpoczął się 14 września 2018 r. na polsko-niemiecko-czeskim (PL-CZ-DE) trójstyku w okolicach Zittau i Bogatyni i zakończył się nad Bałtykiem na znajdującej się na wyspie Uznam Promenadzie Europejskiej (Ahlbeck – Swinemünde/Świnoujście). W rajdzie wzięło udział 70 rowerzystów (głownie z Polski i Niemiec), które w ciągu pięciu etapów/dni przejechały wspólnie prawie 600 km.

więcej...

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

2018-09-18

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Komisji Oceny Projektów.

więcej...

Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów zewnętrznych w zakresie weryfikacji dokumentacji technicznej

2018-09-10

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów zewnętrznych do oceny złożonych projektów w ramach I naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w zakresie weryfikacji dokumentacji technicznej wnioskodawców

więcej...

Centrum Projektów Europejskich podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy 4-6 września 2018

2018-09-09

CPE zorganizowało trzy panele dyskusyjne podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy: "Współpraca transgraniczna na południowej i zachodniej granicy Polski", „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju obszarów pogranicza polsko-rosyjskiego” oraz "Wspólnie inwestujemy w dziedzictwo kulturowe na wschodnim pograniczu Unii – współpraca transgraniczna oczami kobiet-decydentek". Ponadto podczas Forum można było porozmawiać z ekspertami z CPE na stoisku informacyjno-promocyjnym. Miłym akcentem było także nagrodzenie czterech projektów współpracy transgranicznej nominowanych przez CPE w ramach konferencji Europa Karpat. Dyrektor CPE dr Leszek Buller był gościem wielu spotkań i debat, które odbywały się w ramach Forum.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Instytutu Matki i Dziecka

2018-08-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/18 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka”, złożony przez Instytut Matki i Dziecka.

więcej...

Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-08-30

Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że przedłuża proces oceny merytorycznej w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER do 30 września 2018 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

więcej...

Drugi numer Magazynu Projektów Europejskich "w Centrum" już dostępny!

2018-08-29

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury drugiego numeru Magazynu Projektów Europejskich "w Centrum", którego celem jest przybliżanie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Publikacja poświęcona jest w dużej mierze współpracy terytorialnej (EWT, EIS), ponadnarodowej (PO WER) oraz ochronie środowiska (PO IŚ) i innowacjom (PO IR). Wśród tematów numeru znajdą Państwo ciekawy artykuł nt. inwestycji w innowacje (Miliardy na wsparcie innowacji), artykuł dotyczący nowego Programu "Czyste Powietrze", a także konkursu dla miast "Smart City".

Zapraszamy do kontaktu z redakcją oraz konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

więcej...

RegioStars Awards 2018 – głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów!

2018-08-28

Jeszcze do 7 października trwa głosowanie w konkursie RegioStars Awards 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 projektów, które przeszły do ostatniego etapu konkursu, znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z udziałem polskich partnerów.

więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego