Szukaj
 
     
   

Aktualności

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

2018-03-30

Centrum Projektów Europejskich składa wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Otwórz pełną treść życzeń - plik PDF

 

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

2018-03-29

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 – druga aktualizacja Regulaminu

2018-03-23

W związku z koniecznością wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny oraz prośbę Instytucji Zarządzającej PO WER zgłoszoną pismem z dnia 20.03.2018 r., wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 22.03.2018 r.

więcej...

Webinarium na temat konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-03-12

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER informuje, że w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 10:00 przeprowadzi transmisję na żywo, której przedmiotem będzie przedstawienie zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w Działaniu 4.3 PO WER w konkursie na projekty realizowane w ramach Common Framework (nr konkursu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18).

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl w terminie do 12 marca 2018 r. (poniedziałek) do godziny 14:00. 

W przeddzień transmisji osoby zgłoszone otrzymają mailem link umożliwiający śledzenie transmisji.

więcej...

Dwa nabory wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

2018-03-06

5 marca br. w Krakowie  Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z Katariną Mihałową, Dyrektor Generalną Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, uroczyście otworzyli dwa nabory na polsko-słowackie projekty z zakresu edukacji oraz transportu multimodalnego. Budżet przeznaczony na ten cel to 15,5 mln euro, czyli ponad 65 mln złotych. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Buller. 

więcej...

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 - nowe projekty oraz plan naborów w 2018 r.

2018-03-01

W dniu 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau (k. Bautzen) odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej z zakresu edukacji transgranicznej oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz ekologii. W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął także plan naborów w 2018 r., plan działań informacyjno-promocyjnych na 2018 r. oraz zmiany w podręczniku programu.

więcej...

Aktualizacja regulaminu konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-27

W związku z podjęciem uchwały nr 183 przez Komitet Monitorujący PO WER dotyczącej usunięcia kryterium dostępu nr 8 oraz koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 .

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

więcej...

Ważny komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-02-15

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER uchwały nr 183 z dnia 6 lutego 2018 r. zostaje usunięte kryterium nr 8 o brzmieniu: Jeden podmiot może wystąpić w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner – tylko 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.

Uchwała wraz z załącznikiem znajduje się poniżej.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 (22.02.2018 r.)

2018-02-02

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

więcej...

Aktualizacja zaproszenia na Partner Search Forum

2018-01-31

AIEDL – główny organizator – oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – gospodarz i współorganizator wydarzenia – zapraszają na Partner Search Forum, które odbędzie się w dniach 22–23 marca 2018 r. w Warszawie. Celem spotkania jest pomoc projektodawcom w znalezieniu partnerów ponadnarodowych, z którymi będą mogli realizować projekty współpracy ponadnarodowej w ramach ogłaszanych w 2018 r. konkursów skoordynowanych na poziomie europejskim (tzw. Common Framework).

Zaktualizowane zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat Forum znajduje się w załączeniu.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

2018-01-19

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

W dniu 12 lutego 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o aktualizacji dostępna jest pod linkiem: trzecia aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

W dniu 22 marca 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: druga aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

W dniu 27 lutego 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

więcej...

Zaproszenie na Partner Search Forum

2018-01-18

AIEDL – główny organizator – oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – gospodarz i współorganizator wydarzenia – zapraszają na Partner Search Forum, które odbędzie się w dniach 22–23 marca 2018 r. w Warszawie. Celem spotkania jest pomoc projektodawcom w znalezieniu partnerów ponadnarodowych, z którymi będą mogli realizować projekty współpracy ponadnarodowej w ramach ogłaszanych w 2018 r. konkursów skoordynowanych na poziomie europejskim (tzw. Common Framework).

Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się w załączonym zaproszeniu.

więcej...

Fundusze na rozwój systemu zarządzania rehabilitacją w Polsce – CPE oraz PFRON podpisały porozumienie o dofinansowanie projektu pozakonkursowego

2017-12-29

Centrum Projektów Europejskich podpisało 28 grudnia 2017 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt ma charakter ogólnopolski i strategiczny, z punktu widzenia ustawowych zadań PFRON i ZUS oraz wpisuje się w założenia Planu Premiera Morawieckiego.

więcej...

Przerwa techniczna telefonów w CPE

2017-12-29

Przerwa techniczna w działaniu telefonów stacjonarnych w CPE jest spowodowana zmianą operatora. Wszystkie numery zostaną przywrócone do działania w jak najszybszym czasie, lecz nie dłużej niż do 2 stycznia 2018r.

więcej...

Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-12-21

W związku z prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi  wydłużenia terminu naboru, wynikającymi z trudnościami w planowaniu projektów z partnerami ponadnarodowymi w okresie świątecznym, oraz pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowania partnerów ponadnarodowych w ramach projektów grantowych, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

Zmiany wchodzą w życie z dniem 21.12.2017 r.

więcej...

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-12-21

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 oraz po uwzględnieniu procedury odwoławczej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje uzupełnioną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2017-12-21

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego z komponentem ponadnarodowym realizowanym poza Common Framework wybrano do dofinansowania projekt pn. „Mistrzowie dydaktyki”, złożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej...

CPE oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Next Step Poland”

2017-12-21

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, podpisało w dniu 21 grudnia br. umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn.: „Next Step Poland”, którego realizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskim Funduszem Rozwoju. Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań  instytucji rozwojowych z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego. Projekt o wartości 5 818 862,41 zł realizowany będzie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2021 r.

 

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

2017-12-20

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Next step Poland”, złożony przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

więcej...

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego