Szukaj
 
     
   

Aktualności

CPE oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Next Step Poland”

2017-12-21

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, podpisało w dniu 21 grudnia br. umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn.: „Next Step Poland”, którego realizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskim Funduszem Rozwoju. Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań  instytucji rozwojowych z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego. Projekt o wartości 5 818 862,41 zł realizowany będzie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2021 r.

 

więcej...

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

2017-12-20

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/17 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Next step Poland”, złożony przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

więcej...

Centralny Punkt Informacyjny FE jest zamknięty w sobotę 23 oraz 30 grudnia

2017-12-20

Uprzejmie informujemy, że Centralny Punkt Informacyjny FE jest zamknięty w sobotę 23 oraz 30 grudnia

więcej...

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-12-13

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.12.2017 r.

więcej...

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-12-11

W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

więcej...

Informacja organizacyjna CPE

2017-12-08

Centrum Projektów Europejskich  uprzejmie informuje, iż w dniach 14-15 grudnia 2017 r. będzie nieczynne.

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 (08.12.2017 r.)

2017-11-27

Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się 8 grudnia 2017 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik. 

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

Europejski Wykład Otwarty pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA – WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH” - zaproszenie

2017-11-23

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA – WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”, który odbędzie się we wtorek 5 grudnia br. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pan Andrzej Słodki przedstawiciel Centrum Projektów Europejskich.

więcej...

Konferencja naukowa Programu Polska - Białoruś - Ukraina w Rzeszowie i Lwowie

2017-11-23

W dniu 15 listopada w Rzeszowie oraz 17 listopada we Lwowie odbyła się konferencja naukowo-praktyczna „Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki i Uniwersytetem Rzeszowskim pod patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju Gospodarczego i Finansów Mateusza Morawieckiego. 

więcej...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

2017-11-20

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w ślad za spotkaniem informacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 .

Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosku w ramach konkursu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 20.11.2017 r.

więcej...

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla osób z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego" 28 listopada

2017-11-20

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Fundusze europejskie dla osób z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego". Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2017 r.
w godzinach 10:00-13:15 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. 

więcej...

Publikacja "Spotkanie z Funduszami Europejskimi"

2017-11-16

Dzięki zaangażowaniu pracowników Centrum Projektów Europejskich ukazała się publikacja "Spotkanie z Funduszami Europejskimi". Zawiera ona materiały, które zostały wykorzystane na spotkaniu infofrmacyjnym o Funduszach Europejskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

więcej...

Życzenia dla CPE od Lwowskiej Rady Obwodowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2017-11-14

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Centrum Projektów Europejskich otrzymało życzenia pomyślności, dalszego rozwoju i sukcesów od Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej, Pana Aleksandra Hanuszczyna. Serdecznie dziękujemy za życzenia!

więcej...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - zaproszenie na konsultacje w CPI

2017-11-13

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Centralny Punkt Informacyjny zaprasza do swojej siedziby przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie wszystkich zaintersowanych założeniem lub rozwojem działalności gospodarczej. Konsultanci przedstawią wszystkie możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości, jakie znajdują się w ofercie Funduszy Europejskich. Szczegółowe informacje nt. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są na stronie: http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

 

więcej...

Ograniczony kontakt telefoniczny z konsultantami CPI 9 i 10 listopada 2017

2017-11-08

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od CPI, możliwość kontaktu telefonicznego z konsultantami w dniach 9-10 listopada może być ograniczona. Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich zapytań drogą poczty elektronicznej, wykorzystując sieć Punktów Informacji Funduszy Europejskich. 

Lista kontaktów znajduje się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/

więcej...

Spotkanie informacyjne pt. „Efektywność energetyczna – dofinansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych i i JST z województwa mazowieckiego"

2017-10-30

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Efektywność energetyczna – dofinansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych i i JST z województwa mazowieckiego". Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2017 r. w godzinach 10:00-13:15 w sali konferencyjnej CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie.

 

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17

2017-10-26

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17.

więcej...

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

2017-10-24

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. 

W dniu 11 grudnia 2017 r. wprowadzona została aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 (10.11.2017 r.)

2017-10-23

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej...

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego