Kontakt

Wydział Kontroli

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

tel.:  +48 22 378 31 00

fax:  +48 22 201 97 25

 

Pracownicy Wydziału Kontroli: 

Naczelnik Wydziału   +48 22 378 31 86
Zastępca Naczelnika   +48 22 378 31 19
Kontrola POWER   +48 22 378 31 81
FLC   +48 22 378 31 85
FLC   +48 22 378 31 90
FLC   +48 22 378 31 42
FLC   +48 22 378 31 84
FLC   +48 22 378 31 55 
FLC   +48 22 378 31 61
FLC   +48 22 378 31 80
FLC   +48 22 378 31 47
     

 

 

Adresy skrzynek pocztowych dedykowane kontroli I stopnia poszczególnym programom:

 

 dla Baltic Sea Region Programme:  

 FLCBSR@cpe.gov.pl

 dla Central Europe Programme:    

 FLCCE@cpe.gov.pl

 dla INTERREG EUROPE:  

 FLCINTERREGEUROPE@cpe.gov.pl

 dla URBACT III:   

 FLCURBACTII@cpe.gov.pl