Europejski Rok Umiejętności 2023

Rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności.

Jego głównym celem jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kompetencji, tak aby nikt nie pozostał w tyle w wyniku cyfrowej i zielonej transformacji. Inicjatywy realizowane w ramach wydarzenia skupiają się na:

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktywne promowanie idei i celów Europejskiego Roku Umiejętności w ramach różnego rodzaju wydarzeń, spotkań lub przedsięwzięć oraz zgłaszanie wszelkiego rodzaju aktywności do ogólnoeuropejskiej bazy, dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/949223fe-0f16-ba55-683d-189642b1e58d  

Po akceptacji zgłoszenia, organizator zostaje upoważniony do korzystania z logo Europejskiego Roku Umiejętności, a jego wydarzenie umieszczane jest na stronie internetowej przedsięwzięcia prowadzonej przez Komisję Europejską.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Europejskim Roku Umiejętności oraz do zaczerpnięcia informacji z jego oficjalnej strony internetowej – https://year-of-skills.europa.eu./index_en.