logo CPE

2019-11-30

Centralny Punkt Informacyjny

KIM JESTEŚMY?

Działamy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jesteśmy jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), które działają na terenie całego kraju. Zakres usług wszystkich PIFE jest taki sam. Sprawdź, do którego punktu masz najbliżej, ich lista jest TU.

 

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) świadczymy bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi:

 • ocenimy, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
 • przypiszemy Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
 • poinformujemy o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawimy „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekażemy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
 • wesprzemy Cię w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (pamiętaj, że pracownik PIFE nie napisze wniosku za Ciebie, objaśni natomiast, jak przygotować taki dokument),
 • pomożemy w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służymy wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
 • jeśli preferujesz kontakt bezpośredni i masz ciekawy pomysł na projekt, a nie możesz przyjechać do nas, my możemy przyjechać do Ciebie,
 • organizujemy spotkania informacyjne oraz szkolenia z tematyki Funduszy Europejskich,
 • pomagamy beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • w naszych siedzibach znajdziesz również ciekawe publikacje związane z Funduszami Europejskimi.

 

Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjść.

Pamiętaj, że przed wizytą warto umówić się na konkretny termin. Dzięki temu będziemy mieć czas tylko dla Ciebie. Czas takiej konsultacji wynosi zazwyczaj do 30 minut.

W szczególnych przypadkach realizujemy także indywidualne konsultacje u klienta, gdy:

 1. klient jest osobą z niepełnosprawnością ruchową i ma utrudnione możliwości dotarcia do najbliższego Punktu;
 2. konsultacja jest przeprowadzana dla kilku osób jednocześnie (np. pracownicy JST, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm);
 3. konsultacja jest przeprowadzana dla przedsiębiorców  oraz – opcjonalnie - dla NGO i/lub JST, którzy zamierzają skorzystać z konsultacji na etapie przygotowania wniosku bądź realizacji projektu. Z powyższego wyłączone są firmy consultingowe.

Organizujemy również spotkania informacyjne i szkolenia o Funduszach Europejskich. 

 

Centrum Projektów Europejskich realizuje projekt " Prowadzenie CPI oraz realizacja działań koordynacyjnych na rzecz Sieci PIFE w 2024 r.”

Projekt jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 574 049,00 PLN.

Współfinansowanie UE wynosi 1 254 674,46 PLN.

 

Cele projektu

Pierwszy cel to zapewnienie osobom zainteresowanym korzystaniem z Funduszy Europejskich  (potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci) wiarygodnej i pełnej informacji o możliwych formach wsparcia. Cel będzie realizowany przy pomocy zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich, dostępnych w Centralnym Punkcie Informacyjnym, którzy udzielają profesjonalnych konsultacji, prowadzą szkolenia oraz spotkania informacyjne.

Drugim celem jest zapewnienie – w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcia pracownikom Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (Sieci PIFE) w postaci szkoleń, testów wiedzy, spotkań koordynacyjnych i innych działań.

Miarą rezultatów projektu jest stopień realizacji wskaźników dotyczących liczby uczestników form szkoleniowych, spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.

 

Zadania projektowe

- Działania informacyjne i promocyjne, w ramach których finansowane są m.in. spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, organizacja stoisk informacyjnych i prelekcji, a także wydawanie publikacji o FE i materiałów informacyjno-promocyjnych.

- Szkolenia dla pracowników Sieci PIFE w ramach wsparcia Sieci PIFE, w tym szkolenia dla pracowników punktów informacyjnych oraz spotkania koordynacyjne Sieci PIFE.

- W projekcie finansowane są także koszty bieżące funkcjonowania i wydatki administracyjne.

 

Grupy docelowe

Usługi informacyjne kierowane są do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków FE – klientów CPI. Drugą grupę docelową stanowią pracownicy Sieci PIFE, na rzecz których realizowane są zadania, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Centrum Projektów Europejskich z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.


Klauzula informacyjna

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług, zapoznaj się, proszę, dokładnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą korzystania z konsultacji w CPI.

Wysłanie wiadomości na adres punktinformacyjny@cpe.gov.pl lub umówienie konsultacji w CPI za pomocą telefonu (numery podane w Kontakcie do CPI) oznaczać będzie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię/nazwisko i/lub adres e-mail i/lub nr telefonu) w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Dane będą też udostępniane Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Klauzulą informacyjną Ministra.