logo CPE

2019-12-03

Kolejna umowa z Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisana!

28 listopada 2019 r. w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej”.

Wartość projektu: 1 351 617,60 zł.

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2022.

 

W uroczystości wzięli udział

Ze strony Instytucji Pośredniczącej POWER:

dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich,

Marcin Tylczyński, Naczelnik Wydziału Projektów EFS,

Anna Strzała, ekspert z Wydziału Projektów EFS.

 

Ze strony Beneficjenta Akademii Sztuki Wojennej:

Rektor-komendant: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz,

Prorektor ds. wojskowych: płk dr hab. Dariusz Majchrzak

 

Partnerami projektu są:

 1. EDITC – partner z Cypru;
 2. Partnerzy krajowi – Politechnika CzęstochowskaPowiat PrzysuskiUrząd Miasta Sulejówek.

Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego dzięki wypracowaniu i wdrożeniu nowatorskiego i kompleksowego modelu wsparcia osób o szczególnych potrzebach, tzw. awatara - wirtualnego asystenta pomocy i opiekuna osoby starszej.

W aplikacji znajdą się: dokumenty, formularze, regulaminy, łączące zakres dostępnych usług wspierających prace pracowników urzędów. Klient urzędu może samodzielnie przejść wybraną procedurę razem z awatarem, bądź skorzystać z pomocy pracownika urzędu w rozwiązaniu swojego problemu. Realizacja projektu ułatwi osobom o szczególnych potrzebach dostęp do usług oferowanych przez urzędy, co przyczyni się do zwiększenia ilości osób starszych i osłabionych chorobami z korzystania z usług urzędów. W ramach projektu model będzie wdrażany w powiecie przysuskim oraz mieście Sulejówek. Aplikacja - awatar (aplikacja i hologramowa asystentka) będzie dostępna w urzędach bezpłatnie, przystosowana dla osób słabowidzących, z niepełnosprawnościami, będzie spełniać wymogi standardu WCAG 2.0.

Korzyści z projektu:

 1. możliwość korzystania z modelu i jego funkcjonalności dla osób starszych i osłabionych chorobami (mieszkańców)
 2. możliwość korzystania z informacji jakie są możliwości i procedury załatwiania spraw urzędowych,
 3. dostępne formularze, regulaminy, zaproszenia na wydarzenia lokalne organizowane dla mieszkańców,
 4. - bieżąca informacja o lokalnych działaniach kulturalnych,
 5. informacja nt możliwości skorzystania z pomocy medycznej, opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,
 6. informacje nt możliwości skorzystania z pomocy prawnej,
 7. oferta inst. kultury (biblioteki, czytelnie, domy kultury) z powiatu/miasta
 8. oferta dodatkowych atrakcji lokalnych okazjonalnych,
 9. oferta i możliwości uzyskania wsparcia MOPS, OPS.

Rolą awatara będzie świadczenie usług informacyjnych dla klientów oraz pracowników urzędu. Awatar będzie wyposażony w tablet lub ekran dotykowy, dzięki któremu użytkownik będzie wchodził z nim w interakcję. Awatar będzie wyposażony w czujnik ruchu, dzięki któremu, będzie reagował na przechodzące osoby i wchodził zapraszał do rozpoczęcia interakcji.

Na ekranie dotykowym lub tablecie zostanie wyświetlona lista możliwych do załatwienia spraw w urzędzie. Użytkownik będzie mógł wybrać z jaką sprawą przychodzi do urzędu, awatar będzie w stanie udzielić takich informacji jak:

 1. Godziny pracy urzędu.
 2. Wymagane dokumenty aby załatwić sprawę.
 3. Sposób wypełnienia dokumentów oraz pola wymagane. Na jakim piętrze oraz w jakim pokoju można załatwić sprawę.

Awatar odpowie na podstawowe oraz częste pytania bez konieczności udziału pracownika Urzędu. W związku z powyższym nie będzie konieczności oczekiwania do Biura Obsługi Klienta w celu zadania pytania lub samodzielnego szukania odpowiedniego pokoju, w którym interesant ma załatwić sprawę urzędową.