logo CPE

2021-07-30

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny” z PFRON

 

W dniu 30 lipca 2021 r. pomiędzy Centrum Projektów Europejskich (CPE), a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Beneficjenta PFRON w partnerstwie ponadnarodowym z niemieckim partnerem: fundacją Global Nature Fund oraz polskim partnerem: Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 7 308 125,00 PLN.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Celem głównym projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny” jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w Poleskim Parku Narodowym (PPN) na ścieżce przyrodniczej „Czahary”, która powstała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pt. „Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane”.

Długość trasy: ok. 6,5 km

Czas przejścia: 2h - 2,5h

Co można zobaczyć?

 • Bagno Bubnów – największe torfowisko PPN,
 • rozlewisko w Zastawiu – miejsce koncentracji żurawi przed odlotami,
 • łąki trzęślicowe,
 • kwitnące storczyki i gnidosza królewskiego,
 • stanowisko wodniczki.

Ciekawsze gatunki zwierząt: łoś, żuraw, wodniczka, przeplatka aurinia, kszyk, kulik wielki, jeleń szlachetny, żaba moczarowa.

Ścieżka dydaktyczna „Czahary” to pierwsza trasa PPN prowadząca przez tereny Bagna Bubnów. Dzięki drewnianym kładkom możemy poznać niezwykłe tajemnice torfowisk. Na trasie spotkamy wiele udogodnień – wieże i platformy widokowe oraz zadaszenia turystyczne. Dzięki ścieżce „Czahary” mamy okazję poznać niezwykłego mieszkańca Polesia – wodniczkę. Ten niepozorny ptak z rodziny trzciniaków jest najmniejszym migrującym ptakiem Europy.

Nie tylko najmniejsze ptaki znajdą tutaj schronienie. Na Bagnie Bubnów mają również miejsce największe koncentracje żurawi w regionie. Ptaki herbowe PPN od lat uwielbiają tę okolicę.

Drewniane kładki na ścieżce „Czahary” są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzin z wózkami dziecięcymi.

Mapa ścieżki do pobrania:

http://www.poleskipn.pl/images/PDF2/Czahary%20informator.pdf

Opublikowano: 30.07.2021 14:11:06

Przez: Joanna Janiszewska

Zmiany treści (2)

Pokaż

 • Przez:

  Joanna Janiszewska

  Data:

  30.07.2021 14:25:09

 • Przez:

  Magdalena Okulska

  Data:

  31.07.2021 14:40:23