logo CPE

2024-01-10

Prowadzenie CPI oraz realizacja działań koordynacyjnych na rzecz Sieci PIFE w 2024 roku

Centrum Projektów Europejskich realizuje projekt " Prowadzenie CPI oraz realizacja działań koordynacyjnych na rzecz Sieci PIFE w 2024 r.”

Projekt jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 574 049,00 PLN.

Współfinansowanie UE wynosi 1 254 674,46 PLN.

 

Cele projektu

Pierwszy cel to zapewnienie osobom zainteresowanym korzystaniem z Funduszy Europejskich  (potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci) wiarygodnej i pełnej informacji o możliwych formach wsparcia. Cel będzie realizowany przy pomocy zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich, dostępnych w Centralnym Punkcie Informacyjnym, którzy udzielają profesjonalnych konsultacji, prowadzą szkolenia oraz spotkania informacyjne.

Drugim celem jest zapewnienie – w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcia pracownikom Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (Sieci PIFE) w postaci szkoleń, testów wiedzy, spotkań koordynacyjnych i innych działań.

Miarą rezultatów projektu jest stopień realizacji wskaźników dotyczących liczby uczestników form szkoleniowych, spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.

 

Zadania projektowe

- Działania informacyjne i promocyjne, w ramach których finansowane są m.in. spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, organizacja stoisk informacyjnych i prelekcji, a także wydawanie publikacji o FE i materiałów informacyjno-promocyjnych.

- Szkolenia dla pracowników Sieci PIFE w ramach wsparcia Sieci PIFE, w tym szkolenia dla pracowników punktów informacyjnych oraz spotkania koordynacyjne Sieci PIFE.

- W projekcie finansowane są także koszty bieżące funkcjonowania i wydatki administracyjne.

 

Grupy docelowe

Usługi informacyjne kierowane są do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków FE – klientów CPI. Drugą grupę docelową stanowią pracownicy Sieci PIFE, na rzecz których realizowane są zadania, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Centrum Projektów Europejskich z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Galeria

powiększ

pife.png

Opublikowano 10.01.2024 11:36:02

przez: Paweł Tur

Zmiany treści (6)

Pokaż

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:27:00

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:30:38

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:31:36

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:34:31

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:54:28

 • przez:

  Magdalena Adamczyk

  Data:

  27.03.2024 10:57:26