logo CPE

2024-02-07

Aktualizacja Księgi Tożsamości Wizualnej na lata 2021-2027

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 1.1 oraz 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – Centrum Projektów Europejskich – uprzejmie informuje, że na Portalu Funduszy Europejskich została opublikowana zaktualizowana wersja Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Dokument został zmieniony zgodnie z informacjami przekazanymi podczas spotkania grupy koordynującej do spraw komunikacji FE 2021-2027. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. dodanie wzoru wspólnej tablicy dla wielu projektów FE i rozdziału dotyczącego oznaczania projektu dofinansowanego jednocześnie z FE i KPO.

Aktualna wersja KTW 2021-2027 jest dostępna pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/128891/ksiega_marki_fe_styczen_2024.pdf

Opublikowano 07.02.2024 10:14:13

przez: Sylwia Burgs