logo CPE

2019-03-07

O CPE

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (do pobrania poniżej w sekcji Załączniki). Podstawowym celem Centrum jest podniesienie efektywności absorpcji środków europejskich.

CPE działa na podstawie statutu nadawanego przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Obecny regulamin organizacyjny został określony zarządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.04.2022r. (do pobrania poniżej w sekcji Załączniki). 

Centrum podlega ministrowi funduszy i polityki regionalnej i realizuje powierzone przez ministra zadania. Obecnie zadania te obejmują:

 • Prowadzenie wspólnych sekretariatów technicznych programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których Wspólną Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Pełnienie funkcji Kontrolera pierwszego stopnia w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej Interreg 2014-2020 oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 • Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz podnoszenie jakości obsługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich poprzez organizację szkoleń i systemu testowania wiedzy pracowników sieci PIFE

Działalność CPE jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pomocy technicznej programów, w realizacji których uczestniczy Centrum.

 

W swojej działalności Centrum kieruje się następującą misją:

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych.

Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej.

Stoimy na straży dobrego wykorzystania środków europejskich.

Z misją tą wiąże się następująca wizja:

Centrum Projektów Europejskich to zespół wysokiej klasy specjalistów, który aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zespół Centrum dąży do pełnego i efektywnego wdrożenia programów europejskich, w które jest zaangażowany oraz służy skutecznym wsparciem informacyjnym i doradczym obywatelom i organizacjom korzystającym z funduszy unijnych.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 08.01.2019 15:53:08

Przez: admin

Zmiany treści (22)

Pokaż

 • Przez:

  admin

  Data:

  11.01.2019 12:12:05

 • Przez:

  admin

  Data:

  11.01.2019 12:28:09

 • Przez:

  admin

  Data:

  22.01.2019 12:46:27

 • Przez:

  admin

  Data:

  07.03.2019 15:56:27

 • Przez:

  admin

  Data:

  07.03.2019 15:57:25

 • Przez:

  admin

  Data:

  11.03.2019 12:02:15

 • Przez:

  admin

  Data:

  11.03.2019 12:02:32

 • Przez:

  Paweł Tur

  Data:

  12.06.2019 17:00:55

 • Przez:

  admin

  Data:

  24.06.2019 15:54:05

 • Przez:

  admin

  Data:

  24.06.2019 15:55:51

 • Przez:

  admin

  Data:

  24.06.2019 16:00:17

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:06:02

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:06:31

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:06:57

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:07:40

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:08:02

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:57:33

 • Przez:

  admin

  Data:

  25.06.2019 16:57:43

 • Przez:

  Paweł Tur

  Data:

  15.09.2022 16:11:06

 • Przez:

  Paweł Tur

  Data:

  15.09.2022 16:27:49

 • Przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  01.06.2023 10:14:28

 • Przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  01.06.2023 10:14:50