Zimowe wydanie kwartalnika "w Centrum" już dostępne!

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Magazynu Projektów Europejskich "w Centrum".

W najnowszym numerze m.in.:

- rozmowa z dyrektorem Centrum Projektów Europejskich Leszkiem Bullerem,

- różnorodność i integracja w europejskich szkołach,

- wyrównywanie szans edukacyjnych na Mazowszu,

- Fundusze Europejskie na dostępność,

- Unia Europejska na rzecz zdrowia psychicznego,

- prospołeczne, unijne projekty współpracy transgranicznej.

 

Miłej lektury!