Ogłoszenie o konkursie na ekspertów zewnętrznych

Przedmiotem konkursu jest wybór ekspertów zewnętrznych wspierających Wydział Kontroli Centrum Projektów Europejskich w realizacji zadań kontrolerów krajowych (ds. kontroli administracyjnej, kontroli na miejscu realizacji projektów oraz ds. kontroli zamówień publicznych ex-ante, ex-post) na rok 2024.

Pliki do pobrania