logo CPE

2024-01-10

Wsparcie pracowników Centrum Projektów Europejskich w latach 2022-2023

Centrum Projektów Europejskich realizuje projekt „Wsparcie pracowników Centrum Projektów Europejskich w latach 2022-2023".

Projekt jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 894 310,49 PLN.

Współfinansowanie UE wynosi 10 278 054,87PLN.

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest utrzymanie niezbędnego poziomu zatrudnienia w Centrum Projektów Europejskich, gwarantującego skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją polityki spójności.

Projekt obejmuje finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Projektów Europejskich w okresie 01.01.2022 - 31.12.2023.

Projekt będzie dążył do zapewnienia oraz utrzymywania odpowiednich warunków pracy dla pracowników Centrum Projektów Europejskich, które zagwarantują skuteczne wykonywanie zadań służbowych związanych z realizacją polityki spójności.

Cel projektu zostanie zrealizowany także poprzez finansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Centrum Projektów Europejskich.

Projekt obejmuje także koszty ekspertyz zewnętrznych.

 

Zadania projektowe

1. Finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Projektów Europejskich

2. Finansowanie funkcjonowania stanowisk pracy pracowników Centrum Projektów Europejskich

3. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Centrum Projektów Europejskich

4. Ekspertyzy zewnętrzne - wsparcie WK w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie oraz kontroli ex ante i expost projektów.

 

Typ projektu

Wsparcie systemu wdrażania dla administracji

Opublikowano 10.01.2024 12:55:43

przez: Paweł Tur

Zmiany treści (3)

Pokaż

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  10.01.2024 12:58:00

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  15.01.2024 14:11:58

 • przez:

  Paweł Tur

  Data:

  15.01.2024 14:31:03