logo CPE

2019-11-09

Wydział Kontroli

Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję kontrolera I stopnia dla następujących Programów Współpracy INTERREG 2014-2020:   

  • Region Morza Bałtyckiego ((Interreg Baltic Sea Region);
  • Program dla Europy Środkowej (Interreg Central Europe),
  • INTERREG EUROPE
  • URBACT III.

 

Kontrola I stopnia jest scenralizowana i bezpłatna dla polskich partnerów.

 

Informacje na temat programów można znaleźć na stronach: 

 

Wiele dodatkowych i przydatnych informacji na temat ww. programów znajduje się także na stronie internetowej www.ewt.gov.pl