logo CPE

2019-12-06

Kolejna umowa w ramach Działania 4.3 POWER podpisana!

5 grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum Projektów Europejskich, została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Czwarty wymiar zmiany”, której Beneficjentem jest Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 853 676,07 zł, przy dofinansowaniu w wysokości: 1 798 065,79 zł.

Celem projektu jest dostosowanie min. 21 przedsiębiorstw z terenu RP, w tym ich min. 126 pracowników do wymagań wynikających ze zmian technologicznych (Przemysł 4.0) przez wzrost kompetencji pracowników i kadry zarządzającej w obszarze nowych technologii.

Dodatkowo wdrożony zostanie model biznesowy wypracowany we współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie audytu potencjału przedsiębiorstwa do wdrażania zmian i narzędzi wspomagających zarządzanie zmianą opartą na Lean Management i programach rozwoju kompetencji. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Partnerami krajowymi są:

  1. NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu,
  2. Dohmeyer Construction Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu.

 

Partnerem ponadnarodowym został Unternehmensgruppe GfM HR Arena GmbH, z siedzibą w Berlinie.

Instytucję Pośredniczącą PO WER reprezentował dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

W imieniu beneficjenta umowę podpisała Pani Jolanta Krawiec – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.