logo CPE

2020-11-27

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Centrum Projektów Europejskich jest instytucją sprzeciwiającą się wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcyjnych.
 

Centrum Projektów Europejskich jest świadome wystąpienia zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z wystąpienia nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesu. Realizacja zadań publicznych wymaga bezinteresowności oraz przestrzegania na najwyższym poziomie norm etycznych i prawnych. Korzystanie ze środków publicznych przez Beneficjentów i Partnerów realizujących projekty również wymaga uczciwości oraz obiektywizmu. Dlatego też, Centrum Projektów Europejskich przyjęło Politykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Celem ogólnym tej Polityki jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań, z uwzględnieniem w tym zakresie zachowania interesariuszy, w szczególności Beneficjentów i ekspertów.

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach działalności Centrum Projektów Europejskich wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego. Informacje na temat nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów uprzejmie prosimy zgłaszać:

pocztą na adres:

Centrum Projektów Europejskich  Puławska 180, 02-670 Warszawa 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszenia@cpe.gov.pl 

lub adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl.

 

Dokumenty dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym 

Celem zwiększenia świadomości w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, Centrum Projektów Europejskich rekomenduje zapoznanie się z poniżej przedstawionymi dokumentami oraz ich stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to właściwe.

 1. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
 1. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
   
 2. Podręcznik, Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Doświadczenia i praktyki w państwach członkowskich.
   
 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
   
 4. Poradnik „Zmowy przetargowe”, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
   
 5. Nota COCOF – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-EN).
   
 6. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010.
   
 7. Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2015.
   
 8. Podręcznik antykorupcyjny przedsiębiorców, Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2015

       10.Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, Załącznik do wytycznych z dnia 14 maja 2019 r.

 

Przydatne linki

 

Pliki do pobrania

Opublikowano 27.11.2020 15:49:59

Zmiany treści (9)

Pokaż

 • Data:

  27.11.2020 15:52:25

 • Data:

  27.11.2020 15:55:20

 • Data:

  27.11.2020 15:56:35

 • Data:

  27.11.2020 16:01:40

 • Data:

  29.04.2022 10:20:53

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  23.05.2023 14:37:29

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  26.06.2023 11:01:01

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  17.01.2024 12:00:25

 • przez:

  Sławomir Martowski

  Data:

  03.06.2024 10:27:28