logo CPE

2019-12-11

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej beneficjentem Działania 4.3 POWER

W dniu 11 grudnia 2019 r., w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej została podpisana umowa  o dofinansowanie na realizację projektu pt. SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 699 701,96 zł.

Projekt realizowany jest od 23 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Celem projektu jest przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wybranych rozwiązań wypracowanych w trakcie realizacji programu przez uczestniczące
w programie instytucje administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Program edukacyjno-kooperacyjny zostanie stworzony na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej.

Projekt przyczyni się do wdrożenia nowych rozwiązań dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w następujących obszarach: aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

 

Partnerami ponadnarodowymi projektu zostali:

  • Institute of Public Administration z Bułgarii,
  • National University of Public Service z Węgier oraz
  • Latvian School of Public Administration z Łotwy.

 

W uroczystości udział wzięli:

  1. Ze strony Instytucji Pośredniczącej POWER: dr Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich;
  2. Ze strony Beneficjenta: Pan Wojciech Federczyk – Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Dyrektor CPE wziął udział w spotkaniu z partnerami ponadnarodowymi projektu, podczas zorganizowanego w dniu dzisiejszym przez Beneficjenta Kickoff meeting.

 

Partnerów zagranicznych reprezentowali:

  1. Institute of Public Administration w Bułgarii: dyrektor Pavel Ivanov oraz ekspertka Mimi Yotova
  2. Latvian School of Public Administration na Łotwie: dyrektor Agita Kalvina oraz ekspertka Linda Mose-Mozus
  3. Ze strony National University of Public Service na Węgrzech: dyrektor Strategic Program Institute p. Gergely Prőhle oraz ekspertka p. Eva Kovacs.