logo CPE

2021-07-31

Projekt tygodnia: Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie

Przedstawiamy kolejny projekt realizowany w Programie Polska-Rosja 2014-2020 pt. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest dwóch partnerów – Gmina Miejska Kętrzyn oraz Administracja Okręgu Miejskiego Kaliningrad.

Głównym celem projektu jest ochrona zasobów wodnych na obszarze transgranicznym, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie proekologicznych postaw. Zaplanowane przez partnerów polskich i rosyjskich działania mają na celu przebudowę infrastruktury kanalizacji deszczowej i hydrotechnicznej, poprawę stanu ekologicznego zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie rekreacyjne terenów Kętrzyna i Kaliningradu.

Po stronie polskiej, przebudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz remontowana jest infrastruktura drogowa wokół Jeziora Kętrzyńskiego. Polski partner przygotowuje również dokumentację techniczną – ocenę wodnoprawną, która umożliwi w przyszłości rekultywację Jeziora Kętrzyńskiego.

Działania partnera rosyjskiego w Kaliningradzie obejmują przebudowę konstrukcji hydrotechnicznych i poprawę stanu sanitarno-ekologicznego dopływu rzeki Golubaja, oraz poprawę stanu sanitarno-ekologicznego i zagospodarowanie strefy przybrzeżnej stawów i kanału wodnego Jeziora Letnieje. Partnerzy projektu będą również zaangażowani w podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

Strona projektu: http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/

Wartość projektu to 1 986 495,48 euro, w tym Gminy Miejskiej Kętrzyn 1 045 124,06 euro, Kaliningradu – 941 371,46 euro.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 90%, zaś pozostałe 10% to wkład własny.

Opublikowano: 31.07.2021 14:24:18

Przez: Magdalena Okulska