logo CPE

2023-03-23

Publikacja "Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Programu PBU zatytułowanej „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy”. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-18 listopada 2022 r. w Lublinie. Szczegółowe informacje o nim dostępne są na stronie Programu Polska-Białorus-Ukraina 2014-2020.

Publikacja powstała we współpracy Programu z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Przykarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Honorowy patronat nad wydawnictwem objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki.

Celem publikacji jest prezentacja badań, analiz, ustaleń, wniosków, doświadczeń oraz problemów związanych ze współpracą transgraniczną na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Zachęcamy do lektury!

Opublikowano 23.03.2023 10:58:03

Zmiany treści (1)

Pokaż

  • Data:

    23.03.2023 10:59:59